Van het budget van het lopende jaar is slechts Eur 1,8 mrd beschikbaar. De begroting laat bovendien weinig ruimte voor bezuinigingen aangezien een groot deel van het budget al aan sociale lasten en zorgkosten opgaat en minder aan andere uitgaven.

Een verder oplopend begrotingstekort zal volgens Theodoor Gilissen Bankiers leiden tot een stijging van de Japanse rente en de financiering van het tekort voor de overheid bemoeilijken.

Enige compensatie voor de rente komt uit de kwantitatieve verruiming van de BoJ, de voortzetting van deflatie en de verwachte lage economische groei.

Omdat de kwantitatieve verruiming mogelijk ook voor financiering van de schulden zal worden gebruikt, lijkt volgens Theodoor Gilissen Bankiers per saldo de kans op een oplopende rente hoger. Bovendien heeft de vergrijzing een opwaarts effect door minder besparingen.

Van het budget van het lopende jaar is slechts Eur 1,8 mrd beschikbaar. De begroting laat bovendien weinig ruimte voor bezuinigingen aangezien een groot deel van het budget al aan sociale lasten en zorgkosten opgaat en minder aan andere uitgaven. Een verder oplopend begrotingstekort zal volgens Theodoor Gilissen Bankiers leiden tot een stijging van de Japanse rente en de financiering van het tekort voor de overheid bemoeilijken. Enige compensatie voor de rente komt uit de kwantitatieve verruiming van de BoJ, de voortzetting van deflatie en de verwachte lage economische groei. Omdat de kwantitatieve verruiming mogelijk ook voor financiering van de schulden zal worden gebruikt, lijkt volgens Theodoor Gilissen Bankiers per saldo de kans op een oplopende rente hoger. Bovendien heeft de vergrijzing een opwaarts effect door minder besparingen.