Over maart werd het aantal ontslagen iets positiever bijgesteld. ADP meet de werkgelegenheid bij het bedrijfsleven en houdt geen rekening met de banen bij de overheid.

Natuurlijk blijft een verlies van bijna 500.000 banen in één maand tijd volgens Theodoor Gilissen Bankiers een dramatische achteruitgang.

Maar wordt dit afgezet tegen een verwachting van 645.000, dan kan het optimisme op de beurzen worden verklaard.

Bovendien markeert deze teruggang de laagste sinds oktober vorig jaar, zodat ook voor dit cijfer kan gelden dat de ergste verslechtering achter de rug is. Verwacht wordt dat de komende maanden de ontslagrondes doorzetten.

Toch zal de teruggang in het aantal ontslagen afnemen, zoals ook kon worden opgemaakt uit de subindex van de Amerikaanse ISM-index eerder deze week.

Gunstig is ook dat de overheid door verschillende stimuleringsmaatregelen meer personeel nodig heeft en vooral dat door de voor volgend jaar geplande telling van het aantal inwoners, dat één keer in de tien jaar door US Census Bureau plaatsvindt, veel extra personeel nodig is.

Maar liefst 1,4 miljoen werknemers zullen voor deze telling worden ingezet, waarvan al 10% in april werd aangenomen. Weliswaar betreft dit slechts tijdelijk personeel, maar aangezien het werk voor meer dan een jaar betreft is dit volgens Theodoor Gilissen Bankiers een belangrijke ondersteuning voor de arbeidsmarkt in deze diepe recessie.

Bovendien geeft US Census Bureau aan daarbovenop nog eens ruim 2 miljoen werknemers nodig te hebben. Een minder sterke achteruitgang van de werkgelegenheid kan voorkomen dat de
consumentenbestedingen nog verder achteruitgaan.

Janet Yellen, president van de San Francisco Fed, concludeert op grond van stijgende consumentenverkopen en dalende voorraden, dat de Amerikaanse economie een omkeerpunt nadert.

Zij gaat uit van een lichte positieve groei al in de tweede helft van dit jaar dat minstens een kwartaal eerder is dan de marktverwachting.

Maar evenals Bernanke eerder deze week al zei, kan een verbetering alleen doorzetten, indien het financiële systeem geen grote schokken meer ondergaat.

Over maart werd het aantal ontslagen iets positiever bijgesteld. ADP meet de werkgelegenheid bij het bedrijfsleven en houdt geen rekening met de banen bij de overheid. Natuurlijk blijft een verlies van bijna 500.000 banen in één maand tijd volgens Theodoor Gilissen Bankiers een dramatische achteruitgang. Maar wordt dit afgezet tegen een verwachting van 645.000, dan kan het optimisme op de beurzen worden verklaard. Bovendien markeert deze teruggang de laagste sinds oktober vorig jaar, zodat ook voor dit cijfer kan gelden dat de ergste verslechtering achter de rug is. Verwacht wordt dat de komende maanden de ontslagrondes doorzetten. Toch zal de teruggang in het aantal ontslagen afnemen, zoals ook kon worden opgemaakt uit de subindex van de Amerikaanse ISM-index eerder deze week. Gunstig is ook dat de overheid door verschillende stimuleringsmaatregelen meer personeel nodig heeft en vooral dat door de voor volgend jaar geplande telling van het aantal inwoners, dat één keer in de tien jaar door US Census Bureau plaatsvindt, veel extra personeel nodig is. Maar liefst 1,4 miljoen werknemers zullen voor deze telling worden ingezet, waarvan al 10% in april werd aangenomen. Weliswaar betreft dit slechts tijdelijk personeel, maar aangezien het werk voor meer dan een jaar betreft is dit volgens Theodoor Gilissen Bankiers een belangrijke ondersteuning voor de arbeidsmarkt in deze diepe recessie. Bovendien geeft US Census Bureau aan daarbovenop nog eens ruim 2 miljoen werknemers nodig te hebben. Een minder sterke achteruitgang van de werkgelegenheid kan voorkomen dat de consumentenbestedingen nog verder achteruitgaan. Janet Yellen, president van de San Francisco Fed, concludeert op grond van stijgende consumentenverkopen en dalende voorraden, dat de Amerikaanse economie een omkeerpunt nadert. Zij gaat uit van een lichte positieve groei al in de tweede helft van dit jaar dat minstens een kwartaal eerder is dan de marktverwachting.Maar evenals Bernanke eerder deze week al zei, kan een verbetering alleen doorzetten, indien het financiële systeem geen grote schokken meer ondergaat.