Om een aandeel aan te raden, kan uw bankier twee methodes gebruiken. Hij kan op basis van een aantal cijfers en ratio's nagaan of een aandeel momenteel goedkoop, correct geprijsd of duur is (fundamentele waardering). Of uw bankier kan gewoon uitpakken met een koersdoel. Hij bedoelt daarmee de koers die het aandeel de volgende maanden of binnen het jaar zal bere...