Elke maandag laten we een prominente stem uit de financiële wereld aan het woord. Vandaag: Leen Van Wambeke is Business Development Manager Financial Derivatives bij Euronext.

Beleggen in opties vereist uiteraard dat u een visie heeft op het potentieel van een bepaald aandeel. Dat is niet anders voor een aandelenbelegger. Een bijkomend voordeel is dat u als optiebelegger ook kan inspelen op een verwachte daling of opties kunt gebruiken om uw portefeuille te beschermen. U verzekert andere waardevolle bezittingen, dus waarom niet uw aandelenportefeuille?

Bij het kopen van een optie, betaalt u een premie. De hoogte van die premie hangt af van een aantal factoren: de resterende looptijd, de volatiliteit van het aandeel en de rente (financieringskost). De premie die de belegger betaalt voor het kopen van een optie (call of put) is dus de graadmeter voor het risico verbonden aan die specifieke optiepositie.

"De market maker zorgt voor extra liquiditeit, vandaar dat we ze 'liquidity provider' noemen"

Om de prijs, of premie, van een optie te bepalen moet een inschatting gemaakt worden van die verschillende parameters. Deze worden vervolgens ingevoerd in het berekenmodel. Andere waarden resulteren dus in andere prijzen. U merkt het al: dit is geen gesneden koek voor de particuliere belegger.

Gelukkig zijn er market makers die ervoor zorgen dat de belegger bij het openklikken van zijn handelsscherm voor de meeste, zo niet alle, optieseries een prijs terugvindt. Het 'maken' van deze prijzen door de market makers wordt niet ingegeven door een visie op het toekomstige koersverloop van het aandeel. Zij zitten dag in dag uit met hun neus voor het scherm, beschikken over (historische) gegevens met betrekking tot de beweeglijkheid van een aandeel, het dividendbeleid en de marktverwachtingen. Op basis van dit alles, bepalen zij de parameters voor het rekenmodel.

Door het afficheren van prijzen dient een market maker zich aan als tegenpartij voor de (particuliere) belegger die wil inspelen op koersbewegingen. Vervolgens dekt de market makers zijn openstaande posities in. Dit kan door het aan-en verkopen van aandelen. Hoe meer "liquide" - vlotter verhandelbaar - een aandeel is, hoe sneller dit gaat zonder noemenswaardige impact op koers van het aandeel, hoe kleiner het risico voor de market maker en hoe scherper deze zijn prijs kan stellen. De market maker zorgt voor extra liquiditeit, vandaar dat we ze 'liquidity provider' noemen.

Dus niet alleen aandelenbeleggers maar ook optiebeleggers hebben baat bij een vlotte verhandelbaarheid van aandelen. Aandelen waarop opties zijn genoteerd genieten precies door dit proces indirect van meer liquiditeit. Dit versterkt de positieve dynamiek.

Omgekeerd kan de impact van maatregelen die de liquiditeit negatief beïnvloeden verder reiken dan we op het eerste zicht denken - denk maar aan de plannen van onze regering met betrekking tot het belasten van meerwaarde op beursgenoteerde aandelen, de zogenoemde "speculatietaks".

Als optiebelegger genieten we gelukkig van de aanwezigheid van liquidity providers zodat we gedurende de hele dag de waarde/prijs van opties kennen en vlot kunnen kopen en verkopen.

Download de gids 'Opties in vogelvlucht' voor meer informatie over hoe u opties kunt gebruiken om uw portefeuille te optimaliseren.

Deze publicatie is louter informatief en vormt geen beleggingsadvies. Deze publicatie is dus op geen enkele wijze bedoeld om beleggers aan te zetten tot aankoop van, inschrijving op, toetreding tot, aanvaarding van, ondertekening van of opening van een financieel product. Deze publicatie, wordt aangeboden zoals ze is zonder enige waarborg of garantie van welke aard dan ook. Hoewel de nodige aandacht werd besteed aan de opstelling van de inhoud, geeft Euronext geen garantie met betrekking tot de juistheid, geschiktheid of volledigheid van de informatie in deze publicatie. Euronext kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies of schade van welke aard dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van, het vertrouwen op of het handelen ten gevolge van de verstrekte informatie. De inhoud van deze publicatie of informatie waarnaar in deze publicatie wordt verwezen vormt in geen geval de basis voor enig contract. Het ontstaan van rechten en verplichtingen met betrekking tot financiële producten die worden verhandeld op beurzen die worden geëxploiteerd door dochterondernemingen van Euronext is volledig afhankelijk van de van toepassing zijnde regels van de marktexploitant. Alle eigendomsrechten en belangen in of met betrekking tot deze publicatie behoren toe aan Euronext. Deze publicatie of delen daarvan mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Euronext niet worden verspreid of verveelvoudigd.

Euronext omvat Euronext N.V. en de aan haar gelieerde ondernemingen. Informatie met betrekking tot merken en intellectuele eigendomsrechten van Euronext is beschikbaar op de volgende website: https://www.euronext.com/terms-use.

© 2015 Euronext N.V. - Alle rechten voorbehouden.

Beleggen in opties vereist uiteraard dat u een visie heeft op het potentieel van een bepaald aandeel. Dat is niet anders voor een aandelenbelegger. Een bijkomend voordeel is dat u als optiebelegger ook kan inspelen op een verwachte daling of opties kunt gebruiken om uw portefeuille te beschermen. U verzekert andere waardevolle bezittingen, dus waarom niet uw aandelenportefeuille? Bij het kopen van een optie, betaalt u een premie. De hoogte van die premie hangt af van een aantal factoren: de resterende looptijd, de volatiliteit van het aandeel en de rente (financieringskost). De premie die de belegger betaalt voor het kopen van een optie (call of put) is dus de graadmeter voor het risico verbonden aan die specifieke optiepositie. Om de prijs, of premie, van een optie te bepalen moet een inschatting gemaakt worden van die verschillende parameters. Deze worden vervolgens ingevoerd in het berekenmodel. Andere waarden resulteren dus in andere prijzen. U merkt het al: dit is geen gesneden koek voor de particuliere belegger. Gelukkig zijn er market makers die ervoor zorgen dat de belegger bij het openklikken van zijn handelsscherm voor de meeste, zo niet alle, optieseries een prijs terugvindt. Het 'maken' van deze prijzen door de market makers wordt niet ingegeven door een visie op het toekomstige koersverloop van het aandeel. Zij zitten dag in dag uit met hun neus voor het scherm, beschikken over (historische) gegevens met betrekking tot de beweeglijkheid van een aandeel, het dividendbeleid en de marktverwachtingen. Op basis van dit alles, bepalen zij de parameters voor het rekenmodel. Door het afficheren van prijzen dient een market maker zich aan als tegenpartij voor de (particuliere) belegger die wil inspelen op koersbewegingen. Vervolgens dekt de market makers zijn openstaande posities in. Dit kan door het aan-en verkopen van aandelen. Hoe meer "liquide" - vlotter verhandelbaar - een aandeel is, hoe sneller dit gaat zonder noemenswaardige impact op koers van het aandeel, hoe kleiner het risico voor de market maker en hoe scherper deze zijn prijs kan stellen. De market maker zorgt voor extra liquiditeit, vandaar dat we ze 'liquidity provider' noemen. Dus niet alleen aandelenbeleggers maar ook optiebeleggers hebben baat bij een vlotte verhandelbaarheid van aandelen. Aandelen waarop opties zijn genoteerd genieten precies door dit proces indirect van meer liquiditeit. Dit versterkt de positieve dynamiek. Omgekeerd kan de impact van maatregelen die de liquiditeit negatief beïnvloeden verder reiken dan we op het eerste zicht denken - denk maar aan de plannen van onze regering met betrekking tot het belasten van meerwaarde op beursgenoteerde aandelen, de zogenoemde "speculatietaks". Als optiebelegger genieten we gelukkig van de aanwezigheid van liquidity providers zodat we gedurende de hele dag de waarde/prijs van opties kennen en vlot kunnen kopen en verkopen. Download de gids 'Opties in vogelvlucht' voor meer informatie over hoe u opties kunt gebruiken om uw portefeuille te optimaliseren.