In het begin van vorige week waren de rendementen op 10-jaars overheidsobligaties nog wat opgelopen als uitvloeisel van positieve economische groeiverwachtingen en oplopende inflatie, maar toen Fed-voorzitter Janet Yellen had aangegeven dat de arbeidsmarkt nog veel extra capaciteit bevatte, daalde de rente onmiddellijk.

Dat sijpelde bovendien in veel andere segmenten van de vastrentende markt door. Op de markt voor high yield (hoger renderende, maar ook risicovollere bedrijfsobligaties) namen de rendementsverschillen ten opzichte van staatsobligaties zelfs wat af.

De vraag naar financiering door bedrijven in dit segment neemt sterk toe, nu banken wat terughoudender zijn om leningen te verstrekken omdat ze daarvoor heel veel extra kapitaal moeten aanhouden.

Door de sterke toename van high yield schuld, die hierdoor ontstaat, wordt de markt meteen ook wat volwassener.

Bovendien is de kredietkwaliteit van het papier de laatste tijd verbeterd, omdat de faillissementsrisico's zijn afgenomen als gevolg van de verbeterde macro-economische vooruitzichten.

In het begin van vorige week waren de rendementen op 10-jaars overheidsobligaties nog wat opgelopen als uitvloeisel van positieve economische groeiverwachtingen en oplopende inflatie, maar toen Fed-voorzitter Janet Yellen had aangegeven dat de arbeidsmarkt nog veel extra capaciteit bevatte, daalde de rente onmiddellijk. Dat sijpelde bovendien in veel andere segmenten van de vastrentende markt door. Op de markt voor high yield (hoger renderende, maar ook risicovollere bedrijfsobligaties) namen de rendementsverschillen ten opzichte van staatsobligaties zelfs wat af. De vraag naar financiering door bedrijven in dit segment neemt sterk toe, nu banken wat terughoudender zijn om leningen te verstrekken omdat ze daarvoor heel veel extra kapitaal moeten aanhouden. Door de sterke toename van high yield schuld, die hierdoor ontstaat, wordt de markt meteen ook wat volwassener. Bovendien is de kredietkwaliteit van het papier de laatste tijd verbeterd, omdat de faillissementsrisico's zijn afgenomen als gevolg van de verbeterde macro-economische vooruitzichten.