Alleszins is het Europees project als gevolg van de crisis zwaar beschadigd. De verschillende regeringen hebben maatregelen moeten noemen om het tekort op de begroting terug te dringen.

Anderzijds werden maatregelen om de economische groei te stimuleren teruggetrokken. Gevolg is dat de Europese regeringen gefaald hebben van het voordeel van de introductie van het verdrag van Lissabon.

Werkloosheid zal in de toekomst een meer structureel karakter krijgen. Dat is niet alleen het gevolg van de crisis, maar van een duidelijk mismatch tussen de profielen van de personen die op zoek zijn naar werk.

Alleszins is het Europees project als gevolg van de crisis zwaar beschadigd. De verschillende regeringen hebben maatregelen moeten noemen om het tekort op de begroting terug te dringen. Anderzijds werden maatregelen om de economische groei te stimuleren teruggetrokken. Gevolg is dat de Europese regeringen gefaald hebben van het voordeel van de introductie van het verdrag van Lissabon. Werkloosheid zal in de toekomst een meer structureel karakter krijgen. Dat is niet alleen het gevolg van de crisis, maar van een duidelijk mismatch tussen de profielen van de personen die op zoek zijn naar werk.