In de volatiliteitsrankings staan cryptomunten op het hoogste schavot. Geen enkel andere belegging schommelt per dag, week, maand, of jaar zo hevig op en neer. Dat vloekt nochtans met een van de kwaliteiten die cryptobelievers hen toedichten, namelijk dat ze een zeker waardevastheid hebben. Die belofte is moeilijk waar te maken als je de ene dag de helft minder waard bent dan de dag voordien, maar je een week later wel weer een recordkoers optekent.
...

In de volatiliteitsrankings staan cryptomunten op het hoogste schavot. Geen enkel andere belegging schommelt per dag, week, maand, of jaar zo hevig op en neer. Dat vloekt nochtans met een van de kwaliteiten die cryptobelievers hen toedichten, namelijk dat ze een zeker waardevastheid hebben. Die belofte is moeilijk waar te maken als je de ene dag de helft minder waard bent dan de dag voordien, maar je een week later wel weer een recordkoers optekent.Gedekt of ongedektDaarom is de cryptosector met zogenaamde stablecoins op de proppen gekomen. Dat zijn cryptomunten waarvan de koers gelinkt is aan een andere reguliere munt, meestal de dollar. Zo willen ze een vorm van waardeopslag zijn voor de cryptosector. Veel cryptogebruikers zien stablecoins als een digitale zichtrekening waar ze in- en uitstappen tussen de andere cryptomunten waarmee ze handelen. Ondertussen is er meer dan 150 miljard dollar in stablecoins belegd.De twee bekendste zijn Tether, afgekort USDT, en USD Coin, kortweg USDC. Samen hebben ze een marktkapitalisatie van een kleine 130 miljard dollar. Zij proberen de dollar zo goed mogelijk te schaduwen door andere financiële activa als onderpand in te slaan en daarmee voldoende gedekt te zijn om gelijke tred met de dollarkoers te houden.Stablecoins hebben echter lange tijd geweigerd inzage te geven in die korf aan financiële activa waarmee ze zich indekken. Sinds vorig jaar publiceert USDT per kwartaal zijn onderpandportefeuile. Die bestaat voor de helft uit Amerikaans overheidsobligaties, voor een derde uit kortlopende bedrijfsschulden en maar voor 6 procent uit werkelijke cash. Meer dan 80 procent van dat onderpand bestaat dus vastrentend schuldpapier en net dat is de laatste weken sterk in waarde gedaald omwille van de stijgende rente.Circle, het bedrijf dat USDC uitgeeft, laat elke maand een audit los op zijn onderpandportefeuille en zegt dat die telkens een op een gelijkloopt met de waarde van de dollar, maar het geeft geen details of opdeling van de financiële activa waarmee het zich indekt.De meest eerlijke dekking zou een op een zijn. Voor elke USDT of USDC in omloop, zouden de uitgevers van die cryptomunten een dollar als onderpand moeten inslaan.Terra-crashVorige week zorgde echter de kleinere stablecoin TerraUSD (UST) voor aardschokken op de cryptomarkt. UST werd uitgevonden door de Zuid-Koreaanse programmeur Do Kwon die de cryptomunt in 2020 lanceerde. In tegenstelling tot de andere twee stablecoins wil UST de dollarkoers niet schaduwen met financieel onderpand, maar met een algoritme. Dat stuurt vraag en aanbod tussen UST en een andere cryptomunt zodanig aan dat het steeds de koers van de dollar weerspiegelt. Zou moeten weerspiegelen, want vorig week stuikte dat algoritmisch schaduwspel hopeloos in elkaar.De koers van UST ging op een week tijd van 1 dollar naar 16 dollarcent. Begin vorige week was het totaal aan UST nog goed voor 18 miljard dollar aan marktwaarde. Nu is dat nog minder dan 2 miljard dollar. De crash van UST werd veroorzaakt door een soort bank run waarbij veel cryptobeleggers tegelijkertijd hun UST's weghaalden bij een digitale cryptobank. Dat zorgde voor een sneeuwbaleffect waar het Terra-algoritme niet tegen opgewassen bleek.De non-profit die het Terra-algoritme beheert, had ook voor 3 miljard dollar bitcoin in kas. Die verkocht het vorige week in alle paniek om er UST mee in de plaats te kopen, in de hoop daarmee de koers van de stablecoin te stutten, maar dat bleek tevergeefs.Amerikaanse en Europese regelgevers hebben stablecoins al langer in het vizier omwille van hun gebrek aan transparantie en het mogelijk risico dat ze vormen voor de crypto- en reguliere financiële markten.Die UST-crash gaf extra kracht aan de verkoopgolf die de laatste weken over de cryptomarkten rolde. Bitcoin is de laatste maand van meer dan 40.000 dollar naar 27.000 gezakt. Ethereum ging van 3.400 naar om en bij de 2.000 dollar.Net zoals de financiële markten lijden de cryptomarkten onder de onzekerheid van stijgende inflatie en rente. De totale marktkapitalisatie van de cryptomunten is de laatste 6 maanden gehalveerd van meer dan 2.000 miljard dollar naar minder dan 1.000 miljard. Hun koersgedrag lijkt sterk op dat van speculatieve techaandelen. Het riedeltje dat ze een ideale inflatiebescherming zijn of een welkome diversificatie voor beleggingsportefeuilles wordt steeds sterker ontkracht.