De competentie en efficiency van onze instellingen en besluitvorming en de faire financiering ervan

De capaciteit van onze economie om groei te genereren

De bereidheid om de onevenwichten op wereldvlak aan te pakken

Crisis van een financieel- economisch systeem en de denkwijze van de generatie Reagan - Thatcher

De crisis wordt volgens Van Canneyt mee gevoed door toenemende sociale onvrede en ongelijke verdeling van de vruchten van onze inspanningen.

De band tussen arbeid, verantwoorde risiconame, innovatie en de maatschappelijke relevantie en verloning ervan wordt steeds vager...

We beleven de crisis van ons leiderschap, of het gebrek daaraan, waarbij een uitspraak van Keynes naar voren kan worden geschoven. "The difficulty lies not so much in developing new ideas as in escaping from old ones", aldus John Maynard Keynes, of vrij vertaald: het probleem is niet zozeer gelegen in het ontwikkelen van nieuwe ideeën als wel aan ontspannen aan de oude.

De competentie en efficiency van onze instellingen en besluitvorming en de faire financiering ervan De capaciteit van onze economie om groei te genereren De bereidheid om de onevenwichten op wereldvlak aan te pakken Crisis van een financieel- economisch systeem en de denkwijze van de generatie Reagan - Thatcher De crisis wordt volgens Van Canneyt mee gevoed door toenemende sociale onvrede en ongelijke verdeling van de vruchten van onze inspanningen. De band tussen arbeid, verantwoorde risiconame, innovatie en de maatschappelijke relevantie en verloning ervan wordt steeds vager... We beleven de crisis van ons leiderschap, of het gebrek daaraan, waarbij een uitspraak van Keynes naar voren kan worden geschoven. "The difficulty lies not so much in developing new ideas as in escaping from old ones", aldus John Maynard Keynes, of vrij vertaald: het probleem is niet zozeer gelegen in het ontwikkelen van nieuwe ideeën als wel aan ontspannen aan de oude.