Heeft u belastingen ontdoken? Of hebt u een buitenlandse rekening of verzekering geërfd waarvan u de herkomst niet kunt bewijzen? Dan is er goed nieuws. Sinds woensdagavond kan u bepaalde belastingzonden weer opbiechten bij het Contactpunt Regularisaties. Het voordeel is dat de boetes daar vastliggen en u dus vooraf weet waar u aan toe bent. Sinds januari waren mensen die wilden regulariseren afhankelijk van de willekeur van de lokale belastingkantoren, na de vernietiging van een interne richtlijn bij de Bijzondere Belastinginspectie (BBI).
...