China heeft dit voorbeeld gevolgd, dankzij massale kredietverstrekking werd de economische groei daar in een stroomversnelling gebracht. Plan A was dus heel eenvoudig: expansie van de kredietverstrekking, lage rentevoeten, investeren in infrastructuur enzovoort.

Een aangenaam neveneffect van plan A waren een aantal speculatieve zeepbellen, zodat de beleggers ook nog een graantje konden meepikken. Het ziet er echter naar uit dat plan A uitgewerkt is, zodat er naar alternatieven moet worden uitgekeken. Het ziet er echter naar uit dat er geen plan B bij de hand is en dan in dat geval zitten dus zowel de VS als China met een probleem opgezadeld.