Een tweede fase van 'quantitative easing' van de Federal Reserve ging gepaard met een pakket fiscale steunmaatregelen: de onder Bush ingevoerde belastingaftrek werd voor twee jaar verlengd, de verlenging van de werkloosheidsvergoeding voor langdurig werklozen werd goedgekeurd en de sociale lasten werden verlaagd voor de hele werkende bevolking.

Met deze combinatie van monetaire en fiscale maatregelen wordt volgens Carmignac een nieuwe recessie resoluut voorkomen. Het vertrouwen van consumenten en bedrijven is duidelijk verbeterd en de voorzichtige verbetering op de arbeidsmarkt wint aan kracht.

De groeiverwachtingen voor 2011 in de Verenigde Staten zijn dan ook naar boven bijgesteld tot 3,5%, aldus Carmignac.

Een tweede fase van 'quantitative easing' van de Federal Reserve ging gepaard met een pakket fiscale steunmaatregelen: de onder Bush ingevoerde belastingaftrek werd voor twee jaar verlengd, de verlenging van de werkloosheidsvergoeding voor langdurig werklozen werd goedgekeurd en de sociale lasten werden verlaagd voor de hele werkende bevolking. Met deze combinatie van monetaire en fiscale maatregelen wordt volgens Carmignac een nieuwe recessie resoluut voorkomen. Het vertrouwen van consumenten en bedrijven is duidelijk verbeterd en de voorzichtige verbetering op de arbeidsmarkt wint aan kracht. De groeiverwachtingen voor 2011 in de Verenigde Staten zijn dan ook naar boven bijgesteld tot 3,5%, aldus Carmignac.