Rechtreeks kan de overheid een deel van ons spaargeld aanslaan met de bedoeling om daarmee de overheidsschulden te delgen. Maar onrechtstreeks is er nog een sluipende manier om ons spaargeld aan te slaan. De regering kan ons bijvoorbeeld dwingen om onze spaarcenten om te zetten in overheidsobligaties.

In een volgende fase kunnen die overheidsobligaties fors in waarde dalen of zelfs waardeloos worden. Op die manier zullen we dus tweemaal getaxeerd worden. Het ziet er naar uit dat de fase van het aanslaan van ons spaargeld niet meer zo ver in de toekomst verwijderd ligt.

Rechtreeks kan de overheid een deel van ons spaargeld aanslaan met de bedoeling om daarmee de overheidsschulden te delgen. Maar onrechtstreeks is er nog een sluipende manier om ons spaargeld aan te slaan. De regering kan ons bijvoorbeeld dwingen om onze spaarcenten om te zetten in overheidsobligaties. In een volgende fase kunnen die overheidsobligaties fors in waarde dalen of zelfs waardeloos worden. Op die manier zullen we dus tweemaal getaxeerd worden. Het ziet er naar uit dat de fase van het aanslaan van ons spaargeld niet meer zo ver in de toekomst verwijderd ligt.