Groot nieuws voor beleggers in Nederlandse aandelen! Nederland zou de dividendbelasting afschaffen. Ondanks zware kritiek leek premier Mark Rutte door te duwen. Een cadeau van 15 procent voor alle buitenlandse beleggers in Nederlandse bedrijven - waaronder Philips, Heineken en Ahold - hing in de lucht. De Belgische beleggers rekenden zich al rijk. Dat positieve fiscale sentiment werd verder gevoed door federaal minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA). Hij vindt de roerende voorheffing van 30 procent op dividenden te hoog. Dat is natuurlijk ook zo. De gecumuleerde belastingdruk op dividenden ligt gemakkelijk rond 60 procent.
...

Groot nieuws voor beleggers in Nederlandse aandelen! Nederland zou de dividendbelasting afschaffen. Ondanks zware kritiek leek premier Mark Rutte door te duwen. Een cadeau van 15 procent voor alle buitenlandse beleggers in Nederlandse bedrijven - waaronder Philips, Heineken en Ahold - hing in de lucht. De Belgische beleggers rekenden zich al rijk. Dat positieve fiscale sentiment werd verder gevoed door federaal minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA). Hij vindt de roerende voorheffing van 30 procent op dividenden te hoog. Dat is natuurlijk ook zo. De gecumuleerde belastingdruk op dividenden ligt gemakkelijk rond 60 procent. Meer hadden beleggers niet nodig om te dromen. Zou het kunnen dat de fiscale dooi was ingezet en dat de rollercoaster van de fiscale aanvallen op kapitaal eindelijk stopt? Beleggers zijn al sinds december 2011 het zwarte schaap. In een nulrenteomgeving wordt een steeds grotere bijdrage van vermogens verwacht.Veel beleggers hopen dat we aan het einde van de fiscale calvarie zijn. Maar dat is ijdele hoop. Mark Rutte heeft zijn plannen intussen begraven. De groep Unilever zette hem een pad in de korf door haar hoofdzetel dan toch niet exclusief in Nederland te vestigen. Daarmee torpedeerde ze de plannen van Rutte midscheeps. En de verklaringen van Van Overtveldt zijn niet echt geloofwaardig. Eerst zelf de belasting op dividenden naar een ongekende hoogte stuwen, om dan in de aanloop van de verkiezingen te verklaren dat ze te hoog zijn, is schizofreen. Zowaar a strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde.Eerder dan voor dooi moeten beleggers vrezen voor een nog strengere fiscale winter. Het einde van de aanvallen op vermogens is nog niet in zicht. Niet enkel in België, ook in de ons omringende landen worden vermogens het vuur aan de schenen gelegd, met hogere tarieven, maar ook met strengere controles en verregaande informatie-uitwisseling. In België staat ook een hervorming van de personenbelasting in de steigers. Die wordt in de schaduw voorbereid voor de volgende legislatuur.Wat uit dat conclaaf naar buiten sijpelt, is weinig bemoedigend. De fiscale vrijstelling van de meerwaarde op aandelen lijkt voor de bijl te gaan. Zelfs de meerwaarde die een belegger realiseert als goede huisvader, zal belastbaar worden. Of de wetgever daar de aftrekbaarheid van minderwaarden aan zal koppelen, is hoogst onzeker. Bij de recente hervorming van de vennootschapsbelasting is gekozen voor een asymmetrisch systeem waarbij de meerwaarde wel wordt belast, maar de minderwaarde niet aftrekbaar is. Ook bij de intussen afgeschafte speculatietaks was het van hetzelfde laken een pak.Dus, beste belegger, u bent gewaarschuwd. De winter is niet voorbij, de echte winter moet misschien nog beginnen. En zo heeft u de eer te wonen in een land waar én de belasting op arbeid én de belasting op kapitaal bij de hoogste ter wereld zijn. Daarbij komen de hoge accijnzen en de btw. Ook heeft België in de mij bekende wereld de hoogste beursbelasting. En het is sinds enkele weken wereldwijd het enige land waar de burgers ook nog eens effectentaks moeten betalen. Waar dat trieste fiscale parcours eindigt, weet niemand. Beleggers zullen de kruik tot op de bodem moeten ledigen. Maar iedereen weet dat de kruik zo lang te water gaat tot ze barst.