Waar ligt het evenwichtsniveau voor de markt?, zo vraagt Carmignac zich af. Uitgaande van een duurzame economische groei in de VS van 2% en een reële rente op het historische gemiddelde van 2%, lijkt een rendement van 4% redelijk.

De rendementseisen van obligatiebeleggers zullen naar verwachting worden getemperd door de zwakke onderliggende inflatie (0,8%), die binnen de perken wordt gehouden door de overschotten aan ongebruikte productiecapaciteit en doordat de officiële rentetarieven dicht bij nul worden gehouden.

Daarentegen kan tegen juni, als het huidige programma van quantitative easing afloopt, volgens Carmignac niet worden uitgesloten dat het rendement boven dit evenwichtspercentage zal uitstijgen, omdat de markt dan voor de immense uitdaging komt te staan om op eigen kracht het Amerikaanse overheidstekort van bijna 10% van het bbp te financieren, terwijl er tegelijkertijd ook vraag naar kapitaal zal zijn voor het economisch herstel.

Waar ligt het evenwichtsniveau voor de markt?, zo vraagt Carmignac zich af. Uitgaande van een duurzame economische groei in de VS van 2% en een reële rente op het historische gemiddelde van 2%, lijkt een rendement van 4% redelijk. De rendementseisen van obligatiebeleggers zullen naar verwachting worden getemperd door de zwakke onderliggende inflatie (0,8%), die binnen de perken wordt gehouden door de overschotten aan ongebruikte productiecapaciteit en doordat de officiële rentetarieven dicht bij nul worden gehouden. Daarentegen kan tegen juni, als het huidige programma van quantitative easing afloopt, volgens Carmignac niet worden uitgesloten dat het rendement boven dit evenwichtspercentage zal uitstijgen, omdat de markt dan voor de immense uitdaging komt te staan om op eigen kracht het Amerikaanse overheidstekort van bijna 10% van het bbp te financieren, terwijl er tegelijkertijd ook vraag naar kapitaal zal zijn voor het economisch herstel.