Sterk gericht op deze uitbreiding begon Carrefour marktaandeel te verliezen in Frankrijk, het land dat de belangrijkste bijdrage aan het resultaat levert.

Zich bewust van dit feit zette de nieuwe CEO (Geogres Plassat) in 2012 een strategie op poten die gericht is op de activiteiten waarin Carrefour een dominante positie heeft: hieruit volgde de verkoop van niet-rendabele activa en een aantal van haar niet-strategische participaties.

Maar vooral de doelstelling om zich te heroriënteren naar het herstel van de omzet in Frankrijk (54% van de bedrijfsopbrengsten). Het aandeel is sindsdien sterk gestegen : de markt lijkt vertrouwen te tonen in de nieuwe CEO. Delaunay heeft een advies opbouwen.

Sterk gericht op deze uitbreiding begon Carrefour marktaandeel te verliezen in Frankrijk, het land dat de belangrijkste bijdrage aan het resultaat levert. Zich bewust van dit feit zette de nieuwe CEO (Geogres Plassat) in 2012 een strategie op poten die gericht is op de activiteiten waarin Carrefour een dominante positie heeft: hieruit volgde de verkoop van niet-rendabele activa en een aantal van haar niet-strategische participaties. Maar vooral de doelstelling om zich te heroriënteren naar het herstel van de omzet in Frankrijk (54% van de bedrijfsopbrengsten). Het aandeel is sindsdien sterk gestegen : de markt lijkt vertrouwen te tonen in de nieuwe CEO. Delaunay heeft een advies opbouwen.