Bij de redding van landen in moeilijkheden zou in de toekomst niet langer beroep worden gedaan op buitenlands geld, maar zou in eerste instantie het land zelf moeten opdraaien voor de kosten. In dat verband is er deze week een interessant boek verschenen in de Verenigde Staten.

Mark O'Byrne, directeur research bij GoldCore, publiceerde From Bail-Outs to Bail-Ins: Risks and Ramifications. In het boek wordt aangegeven dat het tijdstip van de Bail-Outs achter de rug, het zullen niet langer de obligatiehouders zijn die het gelag zullen betalen maar wel degenen die over een bankrekening beschikken.

Bij de redding van landen in moeilijkheden zou in de toekomst niet langer beroep worden gedaan op buitenlands geld, maar zou in eerste instantie het land zelf moeten opdraaien voor de kosten. In dat verband is er deze week een interessant boek verschenen in de Verenigde Staten. Mark O'Byrne, directeur research bij GoldCore, publiceerde From Bail-Outs to Bail-Ins: Risks and Ramifications. In het boek wordt aangegeven dat het tijdstip van de Bail-Outs achter de rug, het zullen niet langer de obligatiehouders zijn die het gelag zullen betalen maar wel degenen die over een bankrekening beschikken.