Tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar 2010 zag het bedrijf de geconsolideerde omzet stijgen van 215,1 miljoen euro per 30 juni 2009 naar 224,7 miljoen euro per 30 juni 2010.

Deze stijging met 4,5% is, gezien de concurrentiële markt en de dalende trend van de verkoopprijzen volgens CEO Herwig Dejonghe een mooie prestatie.

De omzet van de diepvriesgroentedivisie bedroeg 115,3 miljoen euro per 30 juni 2010 en vertegenwoordigt 51,3% van de totale omzet.

Het geconsolideerd resultaat na belastingen bedroeg -6,4 miljoen euro. Het aandeel van de groep in het nettoverlies bedraagt -5,7 miljoen euro.

Herwig Dejonghe, CEO PinguinLutosa: "Traditioneel is de tweede jaarhelft belangrijker dan de eerste jaarhelft. Dit is eigen aan de sector. Deze seizoenaliteit wordt versterkt door een verwachte gunstige kentering in de marktomstandigheden. Hierdoor verwacht PinguinLutosa - zoals ieder seizoen - ook een 2de jaarhelft die beduidend beter zal zijn dan de eerste jaarhelft."

Tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar 2010 zag het bedrijf de geconsolideerde omzet stijgen van 215,1 miljoen euro per 30 juni 2009 naar 224,7 miljoen euro per 30 juni 2010. Deze stijging met 4,5% is, gezien de concurrentiële markt en de dalende trend van de verkoopprijzen volgens CEO Herwig Dejonghe een mooie prestatie. De omzet van de diepvriesgroentedivisie bedroeg 115,3 miljoen euro per 30 juni 2010 en vertegenwoordigt 51,3% van de totale omzet. Het geconsolideerd resultaat na belastingen bedroeg -6,4 miljoen euro. Het aandeel van de groep in het nettoverlies bedraagt -5,7 miljoen euro. Herwig Dejonghe, CEO PinguinLutosa: "Traditioneel is de tweede jaarhelft belangrijker dan de eerste jaarhelft. Dit is eigen aan de sector. Deze seizoenaliteit wordt versterkt door een verwachte gunstige kentering in de marktomstandigheden. Hierdoor verwacht PinguinLutosa - zoals ieder seizoen - ook een 2de jaarhelft die beduidend beter zal zijn dan de eerste jaarhelft."