Hervormingen Spaanse arbeidsmarkt kunnen positief effect hebben

Hervormingen van de Spaanse arbeidsmarkt eerder dit jaar kunnen een positief effect hebben voor de Spaanse economische groei in de orde van grootte van 2 procentpunt.

Het effect zal vooral in 2013 merkbaar zijn. Deze voorspelling doet Goldman Sachs op basis van analyses van eerdere vergelijkbare arbeidsmarkthervormingen in Duitsland (2005) en Italië (1992).

Die hervormingen hebben destijds voor deze landen "aanzienlijke voordelen" opgeleverd door verandering van de relatieve arbeidskosten binnen de EU.

Beleggers moeten waarde zoeken in fysieke activa

Doordat centrale banken op grote schaal "noodgeld" bijdrukken en de rente extreem laag houden, worden beleggers er volgens Tony Crescenzi van PIMCO aangezet om waarde te zoeken in fysieke activa en breder uit te wijken op het risicospectrum.

Beleggers kunnen zich het beste richten op activa die waarschijnlijk zullen meeliften op beleid dat centrale banken inzetten om futloze economieën op te peppen, zoals grondstoffen, grond, materieel en software.

Voor aandelenbeleggingen betekent dat een voorkeur voor aandelen uit ontwikkelingslanden boven die uit ontwikkelde landen, en dan vooral aandelen waarvan je er redelijkerwijs op kunt vertrouwen dat ze dividend uitkeren.

Hervormingen Spaanse arbeidsmarkt kunnen positief effect hebben Hervormingen van de Spaanse arbeidsmarkt eerder dit jaar kunnen een positief effect hebben voor de Spaanse economische groei in de orde van grootte van 2 procentpunt. Het effect zal vooral in 2013 merkbaar zijn. Deze voorspelling doet Goldman Sachs op basis van analyses van eerdere vergelijkbare arbeidsmarkthervormingen in Duitsland (2005) en Italië (1992). Die hervormingen hebben destijds voor deze landen "aanzienlijke voordelen" opgeleverd door verandering van de relatieve arbeidskosten binnen de EU. Beleggers moeten waarde zoeken in fysieke activa Doordat centrale banken op grote schaal "noodgeld" bijdrukken en de rente extreem laag houden, worden beleggers er volgens Tony Crescenzi van PIMCO aangezet om waarde te zoeken in fysieke activa en breder uit te wijken op het risicospectrum. Beleggers kunnen zich het beste richten op activa die waarschijnlijk zullen meeliften op beleid dat centrale banken inzetten om futloze economieën op te peppen, zoals grondstoffen, grond, materieel en software. Voor aandelenbeleggingen betekent dat een voorkeur voor aandelen uit ontwikkelingslanden boven die uit ontwikkelde landen, en dan vooral aandelen waarvan je er redelijkerwijs op kunt vertrouwen dat ze dividend uitkeren.