Het eerste luik van het herstructureringsprogramma omvat maatregelen in de zaagdraaddivisie. Deze zaagdraad wordt gebruikt om onderdelen van zonnepanelen te snijden, maar wordt geconfronteerd met dalende prijzen en overcapaciteit. Dit heeft een impact op de activiteiten in België en China.

Het tweede luik heeft als doelstelling om de groepsstructuur substantieel te verbeteren om op die manier 100 miljoen euro per jaar te besparen.

Op een totaal van 28.000 mensen wil Bekaert 1.250 werknemers ontslaan in China en 600 in België. Het besparingsplan wekt echter geen enthousiasme op bij beleggers die vrezen dat het herstructureringsplan wijst op een nieuwe verslechtering van de rendabiliteit van de groep. De winst van Bekaert dook vorig jaar al naar beneden door de sterke daling van de prijs van zaagdraad in het zonnepanelensegment. Deze vrees is volgens ons gegrond.

Cédric Boitte

Het eerste luik van het herstructureringsprogramma omvat maatregelen in de zaagdraaddivisie. Deze zaagdraad wordt gebruikt om onderdelen van zonnepanelen te snijden, maar wordt geconfronteerd met dalende prijzen en overcapaciteit. Dit heeft een impact op de activiteiten in België en China.Het tweede luik heeft als doelstelling om de groepsstructuur substantieel te verbeteren om op die manier 100 miljoen euro per jaar te besparen.Op een totaal van 28.000 mensen wil Bekaert 1.250 werknemers ontslaan in China en 600 in België. Het besparingsplan wekt echter geen enthousiasme op bij beleggers die vrezen dat het herstructureringsplan wijst op een nieuwe verslechtering van de rendabiliteit van de groep. De winst van Bekaert dook vorig jaar al naar beneden door de sterke daling van de prijs van zaagdraad in het zonnepanelensegment. Deze vrees is volgens ons gegrond.Cédric Boitte