De notulen van de jongste bijeenkomst van het rentecomité van de Federal Reserve lieten uitschijnen dat een eerste renteverhoging van de Amerikaanse centrale bank wellicht niet meer voor dit jaar is. De Eurostoxx50-index deed er vandaag nog eens ongeveer 1 procent erbij, wat de weekwinst op 4 à 5 procent brengt.
...