Technisch kunnen we misschien uit de recessie geraken, maar het zou volgens Stiglitz verkeerd zijn om te denken dat we op weg zijn naar een periode van economisch herstel.

Met name op het vlak van de werkloosheid lijkt de kans klein dat de situatie op korte termijn gaat verbeteren. Stiglitz ziet een aantal remmende factoren, onder andere een zwakke markt voor commercieel vastgoed, grote overheidstekorten die tot meer jobverliezen kunnen leiden, het wegvallen van de uitkeringen voor heel wat Amerikanen, een zwakke economie bij de belangrijkste handelspartners en een eveneens zwakke eindvraag.

In de komende jaren ziet Stiglitz enkele valse starts nemen op de weg naar herstel. Hij is er voorstander van dat de Amerikaanse overheid met bijkomende stimuleringspakketten komt.

Technisch kunnen we misschien uit de recessie geraken, maar het zou volgens Stiglitz verkeerd zijn om te denken dat we op weg zijn naar een periode van economisch herstel. Met name op het vlak van de werkloosheid lijkt de kans klein dat de situatie op korte termijn gaat verbeteren. Stiglitz ziet een aantal remmende factoren, onder andere een zwakke markt voor commercieel vastgoed, grote overheidstekorten die tot meer jobverliezen kunnen leiden, het wegvallen van de uitkeringen voor heel wat Amerikanen, een zwakke economie bij de belangrijkste handelspartners en een eveneens zwakke eindvraag. In de komende jaren ziet Stiglitz enkele valse starts nemen op de weg naar herstel. Hij is er voorstander van dat de Amerikaanse overheid met bijkomende stimuleringspakketten komt.