Maar het herstel, hoe beperkt ook, heeft direct economische effecten omdat de werkgelegenheid stijgt en het consumentenvertrouwen toeneemt. Het aantal Amerikanen dat zegt een huis te willen gaan kopen staat momenteel op het hoogste niveau in 60 jaar.

Enkele hoofdpunten uit het rapport;

• Tot voor kort was het herstel van de huizenmarkt verbluffend zwak. De huizenprijzen liggen nog altijd 30% onder het niveau van 2006, het jaar dat de prijzen piekten. Maar het herstel wordt nu gesteund door drie pijlers: een gebrek aan voorraad, goede fundamentals en monetaire ondersteuning. De huizenprijzen stijgen weer, en dan vooral in grote steden zoals Detroit en San Francisco.

• De kosten om een huis te financieren in de VS zijn absurd laag. In november stond de gemiddelde rente voor een 30-jarige vaste hypotheek op een ongehoorde 3,3%. Daarbij daalt de werkloosheid, stijgt het consumentenvertrouwen en is de schuldenpositie van huishoudens afgenomen tot het niveau van begin jaren tachtig waardoor er geld vrijkomt voor andere zaken. De voorraad van huizen op de markt is beperkt. De bestaande huizenvoorraad is het afgelopen jaar met 20% afgenomen en met 40% sinds eind 2010 en de voorraad nieuwe huizen is in 50 jaar niet zo laag geweest.

• Het optimisme neemt toe zo blijkt uit een stijging van 35% in de afgelopen twaalf maanden van afgegeven vergunningen voor het bouwen van nieuwe huizen. In januari zei 6% van de Amerikanen dat ze een huis willen gaan kopen, hoogste cijfer in 60 jaar.

• De Federal Reserve steunt de huizenmarkt actief en heeft sinds 2008 meer dan 1 biljoen dollar aan hypotheken aangekocht, circa 7% van de uitstaande hypotheken op woningen in de VS. Dit wordt mede gedaan omdat een nieuwe scherpte daling van de huizenprijzen het land in een deflatoire spiraal kan trekken waaruit het moeilijk weer ontsnappen is.

• AllianzGI ziet het herstel op de huizenmarkt zal doorzetten waardoor het de Amerikaanse economie ondersteunen. Het herstel zal consumentenuitgaven doen toenemen omdat burgers gerustgesteld worden door de stijgende huizenprijzen. Zelfs een relatief beperkte stijging - terug naar het prijsniveau van 2002 - zou de economie met een extra 1,8% op jaarbasis laten groeien. Het herstel van de huizenmarkt zal ook een positief effect hebben op de werkgelegenheid. In februari werden er 111.000 nieuwe banen gecreëerd door bouwbedrijven, 20% van de totale toename van de Amerikaanse werkgelegenheid.

Maar het herstel, hoe beperkt ook, heeft direct economische effecten omdat de werkgelegenheid stijgt en het consumentenvertrouwen toeneemt. Het aantal Amerikanen dat zegt een huis te willen gaan kopen staat momenteel op het hoogste niveau in 60 jaar. Enkele hoofdpunten uit het rapport; • Tot voor kort was het herstel van de huizenmarkt verbluffend zwak. De huizenprijzen liggen nog altijd 30% onder het niveau van 2006, het jaar dat de prijzen piekten. Maar het herstel wordt nu gesteund door drie pijlers: een gebrek aan voorraad, goede fundamentals en monetaire ondersteuning. De huizenprijzen stijgen weer, en dan vooral in grote steden zoals Detroit en San Francisco. • De kosten om een huis te financieren in de VS zijn absurd laag. In november stond de gemiddelde rente voor een 30-jarige vaste hypotheek op een ongehoorde 3,3%. Daarbij daalt de werkloosheid, stijgt het consumentenvertrouwen en is de schuldenpositie van huishoudens afgenomen tot het niveau van begin jaren tachtig waardoor er geld vrijkomt voor andere zaken. De voorraad van huizen op de markt is beperkt. De bestaande huizenvoorraad is het afgelopen jaar met 20% afgenomen en met 40% sinds eind 2010 en de voorraad nieuwe huizen is in 50 jaar niet zo laag geweest. • Het optimisme neemt toe zo blijkt uit een stijging van 35% in de afgelopen twaalf maanden van afgegeven vergunningen voor het bouwen van nieuwe huizen. In januari zei 6% van de Amerikanen dat ze een huis willen gaan kopen, hoogste cijfer in 60 jaar. • De Federal Reserve steunt de huizenmarkt actief en heeft sinds 2008 meer dan 1 biljoen dollar aan hypotheken aangekocht, circa 7% van de uitstaande hypotheken op woningen in de VS. Dit wordt mede gedaan omdat een nieuwe scherpte daling van de huizenprijzen het land in een deflatoire spiraal kan trekken waaruit het moeilijk weer ontsnappen is. • AllianzGI ziet het herstel op de huizenmarkt zal doorzetten waardoor het de Amerikaanse economie ondersteunen. Het herstel zal consumentenuitgaven doen toenemen omdat burgers gerustgesteld worden door de stijgende huizenprijzen. Zelfs een relatief beperkte stijging - terug naar het prijsniveau van 2002 - zou de economie met een extra 1,8% op jaarbasis laten groeien. Het herstel van de huizenmarkt zal ook een positief effect hebben op de werkgelegenheid. In februari werden er 111.000 nieuwe banen gecreëerd door bouwbedrijven, 20% van de totale toename van de Amerikaanse werkgelegenheid.