• Herstel resultaten: netto resultaat in tweede helft 2009 van € 3 miljoen;

• Netto resultaat 2009 sterk beïnvloed door kosten turn-around, crisismaatregelen en herfinanciering;

• Netto schulden gereduceerd, solvabiliteit versterkt;

• Verbetering onderliggende operationele resultaten ondanks sterke teruggang Vastgoed;

• Beperkte afwaardering grondposities in 2e halfjaar;

• Goede progressie in uitvoering strategie; compacter Heijmans met focus op Nederland en een gezonde vermogenspositie;

• Situatie op woningmarkt blijft somber.

Rob van Gelder, voorzitter raad van bestuur, gaf de volgende toelichting op de cijfers : "2009 was een jaar met twee gezichten. Na negatieve resultaten in de eerste 6 maanden zien we herstel in de tweede helft van het jaar. We hebben de bakens verzet en dat heeft resultaat gehad. Heijmans is een eind op de goede weg: de financiële positie is versterkt en het onderliggend resultaat verbeterd."

• Herstel resultaten: netto resultaat in tweede helft 2009 van € 3 miljoen; • Netto resultaat 2009 sterk beïnvloed door kosten turn-around, crisismaatregelen en herfinanciering; • Netto schulden gereduceerd, solvabiliteit versterkt; • Verbetering onderliggende operationele resultaten ondanks sterke teruggang Vastgoed; • Beperkte afwaardering grondposities in 2e halfjaar; • Goede progressie in uitvoering strategie; compacter Heijmans met focus op Nederland en een gezonde vermogenspositie; • Situatie op woningmarkt blijft somber. Rob van Gelder, voorzitter raad van bestuur, gaf de volgende toelichting op de cijfers : "2009 was een jaar met twee gezichten. Na negatieve resultaten in de eerste 6 maanden zien we herstel in de tweede helft van het jaar. We hebben de bakens verzet en dat heeft resultaat gehad. Heijmans is een eind op de goede weg: de financiële positie is versterkt en het onderliggend resultaat verbeterd."