Tyler Durden van Zero Hedge vraagt zich af of dit herstel wel terecht is, gegeven het feit dat er fundamenteel in de situatie van deze landen niets wezenlijks veranderd is. Het herstel op de groeimarkten is met andere woorden op een wankele basis gebaseerd, een forse correctie blijft nog steeds mogelijk.

De opleving in de beurskoersen heeft namelijk niets te maken met een verbetering van de bedrijfsresultaten of met een versnelling van de economische groei. De rally van de afgelopen weken blijkt dus op los zand te zijn gebaseerd en dat is uiteraard geen positief signaal.

Tyler Durden van Zero Hedge vraagt zich af of dit herstel wel terecht is, gegeven het feit dat er fundamenteel in de situatie van deze landen niets wezenlijks veranderd is. Het herstel op de groeimarkten is met andere woorden op een wankele basis gebaseerd, een forse correctie blijft nog steeds mogelijk. De opleving in de beurskoersen heeft namelijk niets te maken met een verbetering van de bedrijfsresultaten of met een versnelling van de economische groei. De rally van de afgelopen weken blijkt dus op los zand te zijn gebaseerd en dat is uiteraard geen positief signaal.