De waarschuwing is afkomstig van Richard Cookson, chief investment officer bij Citi Private Bank. Volgens Cookson kan er onmogelijk sprake zijn van een gewoon marktherstel, zeker wanneer er wordt gekeken naar de situatie waarin de balansen van de centrale banken zich bevinden.

Bovendien dreigt de wereldwijde economische groei te gaan vertragen, waardoor de bedrijfswinsten stevig onder druk kunnen komen te staan. Cookson wijst er op dat in deze fase van de economische opleving het abnormale voor het normale wordt gehouden, een situatie die niet lang houdbaar is.

Traagst economisch herstel sinds 1930

Cookson is van mening dat de opleving wordt gestimuleerd door de publicatie van beter dan verwachte macro-economische data in de Verenigde Staten minstens gedeeltelijk aan eenmalige factoren te danken zijn. Hij verwijst in dat verband naar de zachte winter in de VS, waardoor heel wat activiteiten naar voren werden geschoven.

We beleven het traagst herstel sinds 1930, dit terwijl de rente nochtans laag staat en de centrale banken de financiële markten met liquiditeiten overspoelen. Daarnaast ligt het volgens Cookson in de lijn van de verwachtingen dat de eurocrisis in volle hevigheid gaat oplaaien, dit op een moment dat de opgeworpen firewall bijlange niet voldoet om de crisis te bezweren.

De waarschuwing is afkomstig van Richard Cookson, chief investment officer bij Citi Private Bank. Volgens Cookson kan er onmogelijk sprake zijn van een gewoon marktherstel, zeker wanneer er wordt gekeken naar de situatie waarin de balansen van de centrale banken zich bevinden. Bovendien dreigt de wereldwijde economische groei te gaan vertragen, waardoor de bedrijfswinsten stevig onder druk kunnen komen te staan. Cookson wijst er op dat in deze fase van de economische opleving het abnormale voor het normale wordt gehouden, een situatie die niet lang houdbaar is.Traagst economisch herstel sinds 1930 Cookson is van mening dat de opleving wordt gestimuleerd door de publicatie van beter dan verwachte macro-economische data in de Verenigde Staten minstens gedeeltelijk aan eenmalige factoren te danken zijn. Hij verwijst in dat verband naar de zachte winter in de VS, waardoor heel wat activiteiten naar voren werden geschoven. We beleven het traagst herstel sinds 1930, dit terwijl de rente nochtans laag staat en de centrale banken de financiële markten met liquiditeiten overspoelen. Daarnaast ligt het volgens Cookson in de lijn van de verwachtingen dat de eurocrisis in volle hevigheid gaat oplaaien, dit op een moment dat de opgeworpen firewall bijlange niet voldoet om de crisis te bezweren.