*Totale inkomsten in H1 2010 gestegen met 11% naar € 287,5 miljoen (H1 2009: € 258,9 miljoen)

*Rentemarge toegenomen tot 1,59% in H1 2010 (H1 2009: 1,22%)

*Kosten in H1 2010 gedaald met 7% naar € 205,7 miljoen (H1 2009: € 220,0 miljoen)

*Toevoeging aan de kredietvoorziening gedaald tot € 43,9 miljoen in H1 2010 (H1 2009: € 50,6 miljoen, H2 2009: € 62,6 miljoen)

*Bedrijfsresultaat voor belastingen van € 30,7 miljoen (H1 2009: verlies van € 59,8 miljoen)

*Nettowinst H1 2010 van € 22,1 miljoen (H1 2009: nettoverlies van € 46,3 miljoen)

Goede instroom in vermogensbeheer

*Totale assets under management stijgen met 7% tot € 31,6 miljard per 30 juni 2010 (31 december 2009: € 29,4 miljard)

*Stijging assets under management komt voor 59% door instroom van nieuw vermogen en voor 41% door beurseffect

*Assets under discretionary management van Private Banking vormen 33% van totale assets under management van Private Banking (31 december 2009: 30%)

Sterke balans

*Core Tier I-ratio per 30 juni 2010 van 8,2% (ultimo 2009: 6,6%), mede door conversie van preferente aandelen in gewone aandelen per 1 juni 2010; Tier I-ratio 10,3% (ultimo 2009: 9,8%), BIS-ratio 12,2% (ultimo 2009: 11,9%); lage leverage van 14,0; de bank is hiermee klaar voor de hogere kapitaalseisen onder Basel III

F-IRB voor retailportefeuille ingevoerd vanaf 1 juli 2010, invoering F-IRB voor non-retailportefeuille vanaf 1 juli 2011

*82% van de balans bestaat uit kredietverlening aan cliënten als gevolg van het uitgangspunt dat de balans er voor de klant is

*Fundingratio (de mate waarin de kredietverlening wordt gefinancierd door de toevertrouwde middelen van cliënten) van 79,6% per 30 juni 2010; succesvolle uitgifte van € 400 miljoen aan obligaties bij institutionele beleggers in maart 2010

*Liquiditeitsbuffer per 30 juni 2010 van ruim € 1,5 miljard

*Totale inkomsten in H1 2010 gestegen met 11% naar € 287,5 miljoen (H1 2009: € 258,9 miljoen) *Rentemarge toegenomen tot 1,59% in H1 2010 (H1 2009: 1,22%) *Kosten in H1 2010 gedaald met 7% naar € 205,7 miljoen (H1 2009: € 220,0 miljoen) *Toevoeging aan de kredietvoorziening gedaald tot € 43,9 miljoen in H1 2010 (H1 2009: € 50,6 miljoen, H2 2009: € 62,6 miljoen) *Bedrijfsresultaat voor belastingen van € 30,7 miljoen (H1 2009: verlies van € 59,8 miljoen) *Nettowinst H1 2010 van € 22,1 miljoen (H1 2009: nettoverlies van € 46,3 miljoen) Goede instroom in vermogensbeheer *Totale assets under management stijgen met 7% tot € 31,6 miljard per 30 juni 2010 (31 december 2009: € 29,4 miljard) *Stijging assets under management komt voor 59% door instroom van nieuw vermogen en voor 41% door beurseffect *Assets under discretionary management van Private Banking vormen 33% van totale assets under management van Private Banking (31 december 2009: 30%) Sterke balans *Core Tier I-ratio per 30 juni 2010 van 8,2% (ultimo 2009: 6,6%), mede door conversie van preferente aandelen in gewone aandelen per 1 juni 2010; Tier I-ratio 10,3% (ultimo 2009: 9,8%), BIS-ratio 12,2% (ultimo 2009: 11,9%); lage leverage van 14,0; de bank is hiermee klaar voor de hogere kapitaalseisen onder Basel III F-IRB voor retailportefeuille ingevoerd vanaf 1 juli 2010, invoering F-IRB voor non-retailportefeuille vanaf 1 juli 2011 *82% van de balans bestaat uit kredietverlening aan cliënten als gevolg van het uitgangspunt dat de balans er voor de klant is *Fundingratio (de mate waarin de kredietverlening wordt gefinancierd door de toevertrouwde middelen van cliënten) van 79,6% per 30 juni 2010; succesvolle uitgifte van € 400 miljoen aan obligaties bij institutionele beleggers in maart 2010 *Liquiditeitsbuffer per 30 juni 2010 van ruim € 1,5 miljard