Het Commerce Department maakte die maandag bekend. Consumentenbestedingen zijn goed voor 70% van de economische activiteiten in de Verenigde Staten. In het verleden werden die consumentenbestedingen aangewakkerd door kredietverlening.

In reactie op de crisis zijn de Amerikanen gaan sparen en nemen ze minder kredieten op. Algemeen zou men dan verwachten dat de consumentenbestedingen dan niet meer toenemen en dat de economie stopt met groeien.

In de praktijk blijkt dit echter niet het geval te zijn. De consumentenbestedingen zijn gestegen, weliswaar niet aan een verbazingwekkend hoop tempo maar ze zijn toch gestegen.

Tegelijkertijd dalen de consumentenschulden en neemt het spaarquota toe. Van een forse economische opleving is misschien geen sprake, maar de economie is alleszins in herstel.

Het Commerce Department maakte die maandag bekend. Consumentenbestedingen zijn goed voor 70% van de economische activiteiten in de Verenigde Staten. In het verleden werden die consumentenbestedingen aangewakkerd door kredietverlening. In reactie op de crisis zijn de Amerikanen gaan sparen en nemen ze minder kredieten op. Algemeen zou men dan verwachten dat de consumentenbestedingen dan niet meer toenemen en dat de economie stopt met groeien. In de praktijk blijkt dit echter niet het geval te zijn. De consumentenbestedingen zijn gestegen, weliswaar niet aan een verbazingwekkend hoop tempo maar ze zijn toch gestegen. Tegelijkertijd dalen de consumentenschulden en neemt het spaarquota toe. Van een forse economische opleving is misschien geen sprake, maar de economie is alleszins in herstel.