Dit is overigens geen evident gegeven want je moet als land binnen de eurozone telkens opnieuw opboksen tegen de Duitse wereldkampioen in efficiëntie. Dit illustreert alleszins dat de besparingspolitiek die wordt opgelegd (voorlopig gedeeltelijk) werkt.

Het herstel van de Amerikaanse economische groei is al langer een feit en baseert zich vooral op een krachtige groei in de bouwsector en volgehouden verbeteringen in bedrijfsresultaten.

Dit is kenschetsend voor het welslagen van de Amerikaanse monetaire politiek. Wellicht lag de politiek van de FED ook mee aan de basis van het financiële debacle van 2008, maar de reacties nadien waren volgens Duchateau correct bepaald en goed uitgevoerd.

Dit is overigens geen evident gegeven want je moet als land binnen de eurozone telkens opnieuw opboksen tegen de Duitse wereldkampioen in efficiëntie. Dit illustreert alleszins dat de besparingspolitiek die wordt opgelegd (voorlopig gedeeltelijk) werkt. Het herstel van de Amerikaanse economische groei is al langer een feit en baseert zich vooral op een krachtige groei in de bouwsector en volgehouden verbeteringen in bedrijfsresultaten. Dit is kenschetsend voor het welslagen van de Amerikaanse monetaire politiek. Wellicht lag de politiek van de FED ook mee aan de basis van het financiële debacle van 2008, maar de reacties nadien waren volgens Duchateau correct bepaald en goed uitgevoerd.