Zowel het begrotingstekort als het tekort op de lopende rekening (saldo van de geldstromen van een land afkomstig van de internationale uitwisseling van goederen en diensten, inkomsten en transferten) blijven alarmerend hoog, ondanks de invoering van talrijke bezuinigingsplannen.

Griekenland kampt met een ernstig concurrentieprobleem, waardoor de belastinginkomsten maar traag zullen toenemen. Het land zal het moeilijk hebben om zijn overheidsfinanciën weer op de rails te krijgen en de snelle stijging van de overheidsschuld tegen te houden.

Zowel het begrotingstekort als het tekort op de lopende rekening (saldo van de geldstromen van een land afkomstig van de internationale uitwisseling van goederen en diensten, inkomsten en transferten) blijven alarmerend hoog, ondanks de invoering van talrijke bezuinigingsplannen. Griekenland kampt met een ernstig concurrentieprobleem, waardoor de belastinginkomsten maar traag zullen toenemen. Het land zal het moeilijk hebben om zijn overheidsfinanciën weer op de rails te krijgen en de snelle stijging van de overheidsschuld tegen te houden.