De financiering van dit programma, ten belope van EUR 270 miljoen, is verzekerd voor de achttien volgende maanden, en daarna verlengbaar. De kosten van dit programma stijgen met ongeveer 175 basispunten.

In de huidige context bevestigt deze hernieuwing de gegrondheid van de financieringskeuze die drie jaar geleden gemaakt werd, en geeft het aan D'Ieteren Lease de nodige middelen om zijn ontwikkeling voort te zetten.

De financiering van dit programma, ten belope van EUR 270 miljoen, is verzekerd voor de achttien volgende maanden, en daarna verlengbaar. De kosten van dit programma stijgen met ongeveer 175 basispunten.In de huidige context bevestigt deze hernieuwing de gegrondheid van de financieringskeuze die drie jaar geleden gemaakt werd, en geeft het aan D'Ieteren Lease de nodige middelen om zijn ontwikkeling voort te zetten.