Mikkelsen is van mening dat de Italiaanse banken nu de grootste risico's met zich meebrengen, maar zelfs in een worst-case scenario zou het bedrag dat noodzakelijk is voor de redding van de Italiaanse banken maar ongeveer 5% van het BBP bedragen.

Bovendien hebben de Italiaanse banken heel wat obligaties uitstaan. In dit geval kunnen dus de obligatiehouders via een haircut worden aangesproken in plaats van de depositohouders. Dat betekent echter wel dat Italiaanse obligaties als een risicovolle belegging mogen worden beschouwd.

Mikkelsen is van mening dat de Italiaanse banken nu de grootste risico's met zich meebrengen, maar zelfs in een worst-case scenario zou het bedrag dat noodzakelijk is voor de redding van de Italiaanse banken maar ongeveer 5% van het BBP bedragen. Bovendien hebben de Italiaanse banken heel wat obligaties uitstaan. In dit geval kunnen dus de obligatiehouders via een haircut worden aangesproken in plaats van de depositohouders. Dat betekent echter wel dat Italiaanse obligaties als een risicovolle belegging mogen worden beschouwd.