Volgens Volcker kan moeilijk ontkend worden dat het afschaffen van de goudstandaard een groot succes is gebleken. Sindsdien is de wereld van de ene crisis in de andere gesukkeld. Volcker is dan ook voorstander van een nieuw Bretton Woods systeem.

Dat zou er voor moeten zorgen dat grote destructieve financiële crisissen, zoals die van 2008, voorkomen worden. Hoe Bretton Woods II praktisch zou ingevoerd moeten worden, zei Volcker evenwel niet. Het belangrijkste probleem is dat er momenteel te weinig goud in omloop is om de hoeveelheid geld in omloop te dekken.

Volgens Volcker kan moeilijk ontkend worden dat het afschaffen van de goudstandaard een groot succes is gebleken. Sindsdien is de wereld van de ene crisis in de andere gesukkeld. Volcker is dan ook voorstander van een nieuw Bretton Woods systeem. Dat zou er voor moeten zorgen dat grote destructieve financiële crisissen, zoals die van 2008, voorkomen worden. Hoe Bretton Woods II praktisch zou ingevoerd moeten worden, zei Volcker evenwel niet. Het belangrijkste probleem is dat er momenteel te weinig goud in omloop is om de hoeveelheid geld in omloop te dekken.