Zoals de op 31 december 2012 door de Belgische en Franse Staat onderschreven kapitaalverhoging van Dexia NV van EUR 5,5 miljard is deze waarborg een teken van de actieve ondersteuning van de Staten aan het bijgestelde geordende ontmantelingsplan van de Dexia groep.

Deze definitieve waarborg trad onmiddellijk in werking. Zij vervangt de tijdelijke waarborg van 16 december 2011, die beëindigd wordt zonder terugwerkende kracht en zonder aantasting van de rechten die ontstaan zijn als gevolg van de gewaarborgde verbintenissen die verstrekt of uitgegeven zijn vóór de inwerkingtreding van de definitieve waarborg.

Zoals de op 31 december 2012 door de Belgische en Franse Staat onderschreven kapitaalverhoging van Dexia NV van EUR 5,5 miljard is deze waarborg een teken van de actieve ondersteuning van de Staten aan het bijgestelde geordende ontmantelingsplan van de Dexia groep. Deze definitieve waarborg trad onmiddellijk in werking. Zij vervangt de tijdelijke waarborg van 16 december 2011, die beëindigd wordt zonder terugwerkende kracht en zonder aantasting van de rechten die ontstaan zijn als gevolg van de gewaarborgde verbintenissen die verstrekt of uitgegeven zijn vóór de inwerkingtreding van de definitieve waarborg.