-Sterke autonome nettowinstgroei van 11% overtreft de verwachting; nettowinst (beia) bedroeg EUR 1.013 miljoen.

-De gerapporteerde nettowinst bedroeg EUR 209 miljoen, verwaterd door lagere dan verwachte winsten van nieuwe bedrijfsonderdelen en de hieraan gerelateerde financieringskosten. Netto bijzondere lasten van EUR 757 miljoen, waarvan 80% betrekking heeft op posten zonder effect op de kasstroom.

-Het geconsolideerde biervolume is autonoom met 3,5% gegroeid. Sterke groei in Afrika, Azië en Centraal- en Oost-Europa; volumes in West-Europa en Noord- en Zuid-Amerika zijn gedaald als gevolg van het verslechterde economische klimaat.

-Het Heineken volume in het internationale premiumsegment is met 4,7% gegroeid en doorbreekt voor het eerst de grens van 25 miljoen hectoliter, terwijl het marktaandeel is toegenomen.

-Een nieuw ondernemingsbreed actieprogramma zal leiden tot een kasconversieratio boven de 100% over de periode 2009-2011. De kapitaalinvesteringen voor 2009 worden verminderd met EUR 400 miljoen ten opzichte van 2008.

-Het aandeel van de vaste kosten is verbeterd naar 29,5% (2007: 30,7%). Het kostenbesparingsprogramma Fit2Fight is volledig en volgens schema uitgevoerd. Voortdurende aandacht voor rigoureuze kostenverlaging; invoering van Total Cost Management-programma.

-Voorgesteld dividend over 2008: EUR 0,62 per aandeel.

-Sterke autonome nettowinstgroei van 11% overtreft de verwachting; nettowinst (beia) bedroeg EUR 1.013 miljoen. -De gerapporteerde nettowinst bedroeg EUR 209 miljoen, verwaterd door lagere dan verwachte winsten van nieuwe bedrijfsonderdelen en de hieraan gerelateerde financieringskosten. Netto bijzondere lasten van EUR 757 miljoen, waarvan 80% betrekking heeft op posten zonder effect op de kasstroom. -Het geconsolideerde biervolume is autonoom met 3,5% gegroeid. Sterke groei in Afrika, Azië en Centraal- en Oost-Europa; volumes in West-Europa en Noord- en Zuid-Amerika zijn gedaald als gevolg van het verslechterde economische klimaat. -Het Heineken volume in het internationale premiumsegment is met 4,7% gegroeid en doorbreekt voor het eerst de grens van 25 miljoen hectoliter, terwijl het marktaandeel is toegenomen. -Een nieuw ondernemingsbreed actieprogramma zal leiden tot een kasconversieratio boven de 100% over de periode 2009-2011. De kapitaalinvesteringen voor 2009 worden verminderd met EUR 400 miljoen ten opzichte van 2008. -Het aandeel van de vaste kosten is verbeterd naar 29,5% (2007: 30,7%). Het kostenbesparingsprogramma Fit2Fight is volledig en volgens schema uitgevoerd. Voortdurende aandacht voor rigoureuze kostenverlaging; invoering van Total Cost Management-programma. -Voorgesteld dividend over 2008: EUR 0,62 per aandeel.