-Een sterke autonome groei van de nettowinst (beia) van 12% werd behaald dankzij een robuust prijsbeleid en kostenbesparingen, ondanks lagere volumes; de nettowinst (beia) bedroeg EUR483 miljoen, beïnvloed door hogere financieringskosten in verband met acquisities;

-Nettowinst groeide met 20% tot EUR489 miljoen dankzij autonome groei en een bijzondere bate in verband met de aankoop van obligaties en bankschuld van Globe;

EBIT (beia) groeide autonoom met 13% tot EUR993 miljoen;

-Bemoedigende resultaten in het Verenigd Koninkrijk door een stijgend marktaandeel, betere prijzen en gerealiseerde kostenbesparingen;

-Total Cost Management programma levert EUR50 miljoen aan kostenbesparingen op, EUR120 miljoen op jaarbasis;

-De vrije operationele kasstroom bedroeg EUR383 miljoen, een verbetering van EUR531 miljoen ten opzichte van vorig jaar; de Nettoschuldpositie/EBITDA (beia) ratio verbeterde naar 3,1x (jaareinde 2008: 3,3x)

-Het Heineken® volume in internationaal premiumsegment ontwikkelde zich beter dan de totale merkenportfolio;

-Heineken verwacht minimaal een autonoom groeipercentage van de nettowinst (beia) van 'high single digit' voor geheel 2009;

-Interim-dividend EUR0,25 per aandeel.

-Een sterke autonome groei van de nettowinst (beia) van 12% werd behaald dankzij een robuust prijsbeleid en kostenbesparingen, ondanks lagere volumes; de nettowinst (beia) bedroeg EUR483 miljoen, beïnvloed door hogere financieringskosten in verband met acquisities; -Nettowinst groeide met 20% tot EUR489 miljoen dankzij autonome groei en een bijzondere bate in verband met de aankoop van obligaties en bankschuld van Globe; EBIT (beia) groeide autonoom met 13% tot EUR993 miljoen; -Bemoedigende resultaten in het Verenigd Koninkrijk door een stijgend marktaandeel, betere prijzen en gerealiseerde kostenbesparingen; -Total Cost Management programma levert EUR50 miljoen aan kostenbesparingen op, EUR120 miljoen op jaarbasis; -De vrije operationele kasstroom bedroeg EUR383 miljoen, een verbetering van EUR531 miljoen ten opzichte van vorig jaar; de Nettoschuldpositie/EBITDA (beia) ratio verbeterde naar 3,1x (jaareinde 2008: 3,3x) -Het Heineken® volume in internationaal premiumsegment ontwikkelde zich beter dan de totale merkenportfolio; -Heineken verwacht minimaal een autonoom groeipercentage van de nettowinst (beia) van 'high single digit' voor geheel 2009; -Interim-dividend EUR0,25 per aandeel.