*Een groei op autonome basis van de nettowinst (beia) met 19,7% ten gevolge van een solide groei van de EBIT (beia) en lagere rentelasten. De nettowinst steeg met 41% naar € 1.436 miljoen, deels vanwege veranderingen in de omvang van de consolidatie;

*Autonome groei van de EBIT (beia) met 8,6% doordat kostenreductieprogramma's, betere prijzen en verkoopmix, en hogere winsten uit de joint ventures van Heineken een groter effect hadden dan lagere volumes en opbrengsten;

*Het volume in het premiumsegment van het Heineken merk groeide met 3,4%, waarmee de positie van dit merk als 's werelds leidende internationale premiumbier verder werd versterkt;

*De integratie van de bierdivisie van FEMSA is met succes afgerond. Op pro forma-basis is de EBIT (beia) over het volledige jaar 2010 met 44% gestegen naar € 397 miljoen. Er zijn inmiddels al kostensynergieën van € 42 miljoen vóór belastingen gerealiseerd;

*Het Total Cost Management-programma (TCM) heeft in 2010 € 280 miljoen besparingen vóór belastingen opgeleverd;

*Een sterke vrije operationele kasstroom van € 1.993 miljoen, resulterend in een ratio netto schuldpositie/EBITDA (beia) van 2,2x waarmee de doelstelling van een ratio lager dan 2,5x eerder is gerealiseerd dan gepland;

*Voorgesteld totaal dividend over 2010 van € 0,76 per aandeel over een toegenomen aantal uitstaande aandelen (2009: € 0,65).

*Een groei op autonome basis van de nettowinst (beia) met 19,7% ten gevolge van een solide groei van de EBIT (beia) en lagere rentelasten. De nettowinst steeg met 41% naar € 1.436 miljoen, deels vanwege veranderingen in de omvang van de consolidatie; *Autonome groei van de EBIT (beia) met 8,6% doordat kostenreductieprogramma's, betere prijzen en verkoopmix, en hogere winsten uit de joint ventures van Heineken een groter effect hadden dan lagere volumes en opbrengsten; *Het volume in het premiumsegment van het Heineken merk groeide met 3,4%, waarmee de positie van dit merk als 's werelds leidende internationale premiumbier verder werd versterkt; *De integratie van de bierdivisie van FEMSA is met succes afgerond. Op pro forma-basis is de EBIT (beia) over het volledige jaar 2010 met 44% gestegen naar € 397 miljoen. Er zijn inmiddels al kostensynergieën van € 42 miljoen vóór belastingen gerealiseerd; *Het Total Cost Management-programma (TCM) heeft in 2010 € 280 miljoen besparingen vóór belastingen opgeleverd; *Een sterke vrije operationele kasstroom van € 1.993 miljoen, resulterend in een ratio netto schuldpositie/EBITDA (beia) van 2,2x waarmee de doelstelling van een ratio lager dan 2,5x eerder is gerealiseerd dan gepland; *Voorgesteld totaal dividend over 2010 van € 0,76 per aandeel over een toegenomen aantal uitstaande aandelen (2009: € 0,65).