*De nettowinst (beia) is autonoom met 17% gestegen als gevolg van een hogere EBIT (beia) en lagere rentelasten. De nettowinst (beia) bedroeg € 621 miljoen;

*De nettowinst steeg met 42% tot € 695 miljoen, deels ten gevolge van positieve bijzondere baten;

*Er was een sterke vrije operationele kasstroom die toenam van € 383 miljoen tot € 699 miljoen, waardoor de netto schuldpositie en de rentekosten gunstig zijn beïnvloed;

*De EBIT (beia) is autonoom met 5,7% gegroeid dankzij besparingen ter waarde van € 104 miljoen in het kader van het Total Cost Management-programma, betere marges per hectoliter en de sterke resultaten van de joint ventures van Heineken, waardoor het lagere volume en de hogere marketinginvesteringen werden gecompenseerd;

*Het Heineken® volume in het internationaal premiumsegment nam met 4,1% toe en is daarmee sneller gegroeid dan de portfolio als geheel;

*Het Groep biervolume daalde autonoom met 2,3% door het effect van de zwakke economie en accijnsverhogingen, dat ten dele gecompenseerd werd door een sterke groei in Afrika, Azië en Latijns-Amerika;

*Heineken verwacht over het gehele jaar 2010 een autonome groei van de nettowinst (beia) met minimaal lage dubbele cijfers;

*De integratie van FEMSA Cerveza verloopt voorspoedig en volgens schema;

*Het interimdividend bedraagt € 0,26 per aandeel (2009: € 0,25).

*De nettowinst (beia) is autonoom met 17% gestegen als gevolg van een hogere EBIT (beia) en lagere rentelasten. De nettowinst (beia) bedroeg € 621 miljoen; *De nettowinst steeg met 42% tot € 695 miljoen, deels ten gevolge van positieve bijzondere baten; *Er was een sterke vrije operationele kasstroom die toenam van € 383 miljoen tot € 699 miljoen, waardoor de netto schuldpositie en de rentekosten gunstig zijn beïnvloed; *De EBIT (beia) is autonoom met 5,7% gegroeid dankzij besparingen ter waarde van € 104 miljoen in het kader van het Total Cost Management-programma, betere marges per hectoliter en de sterke resultaten van de joint ventures van Heineken, waardoor het lagere volume en de hogere marketinginvesteringen werden gecompenseerd; *Het Heineken® volume in het internationaal premiumsegment nam met 4,1% toe en is daarmee sneller gegroeid dan de portfolio als geheel; *Het Groep biervolume daalde autonoom met 2,3% door het effect van de zwakke economie en accijnsverhogingen, dat ten dele gecompenseerd werd door een sterke groei in Afrika, Azië en Latijns-Amerika; *Heineken verwacht over het gehele jaar 2010 een autonome groei van de nettowinst (beia) met minimaal lage dubbele cijfers; *De integratie van FEMSA Cerveza verloopt voorspoedig en volgens schema; *Het interimdividend bedraagt € 0,26 per aandeel (2009: € 0,25).