De nettowinst bedroeg Eur 4 mln, per aandeel Eur 0,24, mede als gevolg van per saldo Eur 5 mln incidentele baten (verkoopverliezen tegenover pensioenvrijval).

Orderportfeuille onveranderd

Het totale onderliggende resultaat was Eur 4 mln tegen Eur 12 mln vorig jaar. De financiële positie verbeterde licht bij een nettoschuld van Eur 234 mln.

De orderportefeuille bedroeg onveranderd Eur 2,2 mrd. Voor het gehele jaar wordt een positiefresultaat verwacht. De rating van Theodoor Gilissen Bankiers blijft houden in afwachting van de marktverbetering.

De nettowinst bedroeg Eur 4 mln, per aandeel Eur 0,24, mede als gevolg van per saldo Eur 5 mln incidentele baten (verkoopverliezen tegenover pensioenvrijval). Orderportfeuille onveranderd Het totale onderliggende resultaat was Eur 4 mln tegen Eur 12 mln vorig jaar. De financiële positie verbeterde licht bij een nettoschuld van Eur 234 mln. De orderportefeuille bedroeg onveranderd Eur 2,2 mrd. Voor het gehele jaar wordt een positiefresultaat verwacht. De rating van Theodoor Gilissen Bankiers blijft houden in afwachting van de marktverbetering.