De verkoop van Leadbitter past in de strategische koers van Heijmans om zich primair te richten op sterke posities in Nederland en de Belgische inframarkt.

De opbrengst van de transactie is ruim € 45 miljoen. Door de transactie neemt de netto schuld verder af met circa € 15 miljoen. Met een boekwinst van circa € 5 miljoen heeft de transactie een positief effect op het eigen vermogen.

Daarnaast worden negatieve koersverschillen op deze deelneming ter grootte van circa € 10 miljoen, die al zijn verwerkt in het eigen vermogen, nu ten laste gebracht van het resultaat. De uiteindelijke impact op het resultaat is daarmee beperkt negatief.

De verkoop van Leadbitter past in de strategische koers van Heijmans om zich primair te richten op sterke posities in Nederland en de Belgische inframarkt. De opbrengst van de transactie is ruim € 45 miljoen. Door de transactie neemt de netto schuld verder af met circa € 15 miljoen. Met een boekwinst van circa € 5 miljoen heeft de transactie een positief effect op het eigen vermogen. Daarnaast worden negatieve koersverschillen op deze deelneming ter grootte van circa € 10 miljoen, die al zijn verwerkt in het eigen vermogen, nu ten laste gebracht van het resultaat. De uiteindelijke impact op het resultaat is daarmee beperkt negatief.