• Omzet over de eerste 3 maanden vrijwel gelijk aan vorig jaar;

• Orderportefeuille per ultimo maart over de hele linie toegenomen met ruim € 200 miljoen;

• Woningverkopen tot en met eind april 234 waarvan 129 aan particulieren (te weten 55%), tegen 60 woningen in dezelfde periode vorig jaar (2013: alle 60 aan particulieren verkocht);

• Gevolgen van IFRS 11 van invloed op wijze van consolideren van samenwerkingsverbanden. Balanstotaal neemt daardoor af en solvabiliteit neemt met 2% punt toe;

• Outlook: onderliggend operationeel resultaat eerste halfjaar zoals verwacht onder druk, tweede helft volgens jaarpatroon positief.

• Omzet over de eerste 3 maanden vrijwel gelijk aan vorig jaar; • Orderportefeuille per ultimo maart over de hele linie toegenomen met ruim € 200 miljoen; • Woningverkopen tot en met eind april 234 waarvan 129 aan particulieren (te weten 55%), tegen 60 woningen in dezelfde periode vorig jaar (2013: alle 60 aan particulieren verkocht); • Gevolgen van IFRS 11 van invloed op wijze van consolideren van samenwerkingsverbanden. Balanstotaal neemt daardoor af en solvabiliteit neemt met 2% punt toe; • Outlook: onderliggend operationeel resultaat eerste halfjaar zoals verwacht onder druk, tweede helft volgens jaarpatroon positief.