• Goede resultaten Wegen en Civiel in België en Duitsland, forse verbeteringen bij Utiliteit, goede maar lagere resultaten Wegen en Civiel Nederland, Vastgoed stabiel en beperkt verlies bij Woningbouw;

• Woningverkoop 1.082 verkochte woningen in 2013 versus 1.081 in 2012, aandeel particuliere verkoop neemt toe gedurende het jaar;

• Omzet met € 2,1 miljard bijna 11% lager dan in 2012 (2012: € 2,3 miljard);

• Netto winst 2013 € 2 miljoen (2012: € 88 miljoen negatief na afwaardering immateriële activa, waardevermindering vastgoedposities en reorganisatielasten);

• Onderliggend operationeel resultaat € 23 miljoen positief (2012: € 27 miljoen);

• Solvabiliteit 29% (2012: 28%);

• Orderportefeuille ultimo 2013 afgenomen tot circa € 1,7 miljard (€ 1,9 miljard per ultimo juni 2013) met lagere orderintake bij Wegen en Civiel;

• Voorgesteld dividend per gewoon aandeel over 2013 € 0,15 (2012: € 0,25).

• Goede resultaten Wegen en Civiel in België en Duitsland, forse verbeteringen bij Utiliteit, goede maar lagere resultaten Wegen en Civiel Nederland, Vastgoed stabiel en beperkt verlies bij Woningbouw; • Woningverkoop 1.082 verkochte woningen in 2013 versus 1.081 in 2012, aandeel particuliere verkoop neemt toe gedurende het jaar; • Omzet met € 2,1 miljard bijna 11% lager dan in 2012 (2012: € 2,3 miljard); • Netto winst 2013 € 2 miljoen (2012: € 88 miljoen negatief na afwaardering immateriële activa, waardevermindering vastgoedposities en reorganisatielasten); • Onderliggend operationeel resultaat € 23 miljoen positief (2012: € 27 miljoen); • Solvabiliteit 29% (2012: 28%); • Orderportefeuille ultimo 2013 afgenomen tot circa € 1,7 miljard (€ 1,9 miljard per ultimo juni 2013) met lagere orderintake bij Wegen en Civiel; • Voorgesteld dividend per gewoon aandeel over 2013 € 0,15 (2012: € 0,25).