• Onderliggend operationeel resultaat € 2 miljoen positief;

• Omzet 1e halfjaar daalt tot € 929 miljoen (1e halfjaar 2012: € 1.064 miljoen);

• Aantal verkochte woningen vergelijkbaar met 1e helft 2012 (386 vs. 400) - aandeel verkochte woningen aan particulieren toegenomen;

• Omzet en resultaat Wegen, Civiel, België en Duitsland stabiel - resultaat Utiliteit positief, omzet Vastgoed en Woningbouw loopt verder terug;

• Netto resultaat € 5 miljoen negatief onder meer door reorganisatielasten;

• Orderportefeuille: € 1,9 miljard ultimo juni 2013 vs. € 2,0 miljard ultimo 2012;

• Netto schuld € 214 miljoen per ultimo juni 2013 (€ 234 miljoen 1e helft 2012), solvabiliteit 27%;

• Uitbreiding aandelenkapitaal met bijna 10%: de emissie wordt ondersteund door grootaandeelhouders van Heijmans, waarvan één grootaandeelhouder, alsook het management, zich heeft gecommitteerd

• Onderliggend operationeel resultaat € 2 miljoen positief; • Omzet 1e halfjaar daalt tot € 929 miljoen (1e halfjaar 2012: € 1.064 miljoen); • Aantal verkochte woningen vergelijkbaar met 1e helft 2012 (386 vs. 400) - aandeel verkochte woningen aan particulieren toegenomen; • Omzet en resultaat Wegen, Civiel, België en Duitsland stabiel - resultaat Utiliteit positief, omzet Vastgoed en Woningbouw loopt verder terug; • Netto resultaat € 5 miljoen negatief onder meer door reorganisatielasten; • Orderportefeuille: € 1,9 miljard ultimo juni 2013 vs. € 2,0 miljard ultimo 2012; • Netto schuld € 214 miljoen per ultimo juni 2013 (€ 234 miljoen 1e helft 2012), solvabiliteit 27%; • Uitbreiding aandelenkapitaal met bijna 10%: de emissie wordt ondersteund door grootaandeelhouders van Heijmans, waarvan één grootaandeelhouder, alsook het management, zich heeft gecommitteerd