• Verbetering, met name in Nederland, van het operationele resultaat naar € 14 miljoen (H1 2009: € 5 miljoen onderliggend);

• Omzet daalt autonoom met 15%, door zowel selectief aannemingsbeleid als lastige marktomstandigheden;

• Totaal aantal verkochte woningen in Nederland 683 (H1 2009: 450), nog geen zicht op duurzaam herstel woningmarkt;

• Orderportefeuille gestegen met 8% ten opzichte van ultimo december 2009, ondanks lastige markt;

• Netto schuld per ultimo juni 2010 € 201 miljoen lager dan medio 2009 (€ 277 miljoen versus € 478 miljoen);

• Beperkte desinvesteringen buitenlandse assets.

Gerrit Witzel, voorzitter raad van bestuur Heijmans, had volgende commentaar op de halfjaarcijfers: "Onze resultaten in de eerste helft van 2010 laten een duidelijke verbetering zien. Hoewel de deur van de woningmarkt op een kier lijkt te staan, blijven de marktomstandigheden vooralsnog zeer lastig. Onze strategie blijft gericht op Nederland. We blijven ons versterkt richten op duurzame verbetering van onze producten en processen. We verhogen daarmee de kwaliteit voor onze klanten, de kosten worden verlaagd en de winstgevendheid vergroot. We hebben in de afgelopen periode veel complimenten gekregen van zowel opdrachtgevers als bijvoorbeeld weggebruikers over de kwaliteit van ons werk. Heijmans verwacht, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, 2010 winstgevend te kunnen afsluiten."

• Verbetering, met name in Nederland, van het operationele resultaat naar € 14 miljoen (H1 2009: € 5 miljoen onderliggend); • Omzet daalt autonoom met 15%, door zowel selectief aannemingsbeleid als lastige marktomstandigheden; • Totaal aantal verkochte woningen in Nederland 683 (H1 2009: 450), nog geen zicht op duurzaam herstel woningmarkt; • Orderportefeuille gestegen met 8% ten opzichte van ultimo december 2009, ondanks lastige markt; • Netto schuld per ultimo juni 2010 € 201 miljoen lager dan medio 2009 (€ 277 miljoen versus € 478 miljoen); • Beperkte desinvesteringen buitenlandse assets. Gerrit Witzel, voorzitter raad van bestuur Heijmans, had volgende commentaar op de halfjaarcijfers: "Onze resultaten in de eerste helft van 2010 laten een duidelijke verbetering zien. Hoewel de deur van de woningmarkt op een kier lijkt te staan, blijven de marktomstandigheden vooralsnog zeer lastig. Onze strategie blijft gericht op Nederland. We blijven ons versterkt richten op duurzame verbetering van onze producten en processen. We verhogen daarmee de kwaliteit voor onze klanten, de kosten worden verlaagd en de winstgevendheid vergroot. We hebben in de afgelopen periode veel complimenten gekregen van zowel opdrachtgevers als bijvoorbeeld weggebruikers over de kwaliteit van ons werk. Heijmans verwacht, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, 2010 winstgevend te kunnen afsluiten."