• Onderliggend resultaat € 27 miljoen positief (2011: € 32 miljoen): goede resultaten Infra in Nederland, België en Duitsland, Utiliteit negatief;

• Netto resultaat 2012 € 89 miljoen negatief met name door afwaardering immateriële activa (€ 60 miljoen); reorganisatiekosten (€ 29 miljoen); en waardevermindering vastgoedposities (€ 35 miljoen);

• Woningverkoop neemt verder af: 1.081 verkochte woningen in 2012 versus 1.248 in 2011;

• Solvabiliteit blijft solide: 28%

• Orderportefeuille ultimo 2012 afgenomen tot € 2,0 miljard (€ 2,2 miljard per ultimo 2011);

• Voorgesteld gewoon dividend per aandeel over 2012 € 0,25 (2011: € 0,35).

• Onderliggend resultaat € 27 miljoen positief (2011: € 32 miljoen): goede resultaten Infra in Nederland, België en Duitsland, Utiliteit negatief; • Netto resultaat 2012 € 89 miljoen negatief met name door afwaardering immateriële activa (€ 60 miljoen); reorganisatiekosten (€ 29 miljoen); en waardevermindering vastgoedposities (€ 35 miljoen); • Woningverkoop neemt verder af: 1.081 verkochte woningen in 2012 versus 1.248 in 2011; • Solvabiliteit blijft solide: 28% • Orderportefeuille ultimo 2012 afgenomen tot € 2,0 miljard (€ 2,2 miljard per ultimo 2011); • Voorgesteld gewoon dividend per aandeel over 2012 € 0,25 (2011: € 0,35).