De buitenlandse activiteiten zullen worden verkocht (behalve infra in België). Het kapitaalbeslag zal worden teruggebracht door o.a. vermindering van de omvang in grondposities en verdere interne organisatorische maatregelen ter vermindering van de kostenstructuur.

Er komt een aandelen claimemissie voor een bedrag van Eur 100 mln gegarandeerd door een bankenconsortium. Hierdoor verdubbelt het uitstaande aantal aandelen ongeveer.

Met de opbrengst van de claimemissie wordt de uitstaande $125 mln lening teruggekocht. De voorwaarden van de bancaire faciliteiten van Eur 400 mln worden aangescherpt.

Met de afgesproken financiering heeft het bedrijf naar de mening van Theodoor Gilissen Bankiers voldoende ruimte voor de toekomst gezien de huidige nettofinancieringspositie van Eur 331 mln en de verwachte verkoopopbrengsten.

De resultaten over 2008 geven een nettoverlies van Eur 34 mln, per aandeel Eur 1,41, grotendeels voortkomend uit voorzieningen en afboekingen. Het resultaat vastgoed bedroeg Eur 52 mln, waarbij het tweede halfjaar uitkwam op Eur20 mln, fors lager door de stagnatie in 4kw08.

Het resultaat bouw bedroeg Eur 54 mln verlies, grotendeels door verliezen op oudere grote werken. In infra kwam het jaarresultaat uit op een verlies van Eur 1 mln, waarbij het tweede halfjaar een duidelijke verbetering te zien gaf na Eur 12 mln verlies in het eerste halfjaar.

Het verlies in België van Eur 29 mln is grotendeels toe te schrijven aan afboekingen op bouw- en vastgoedactiviteiten. Engeland en Duitsland boekten een operationele winst van Eur 13 mln resp. Eur 14 mln.

De ontwikkeling van de grondstof- en onderaannemingskosten in Nederland is positief. Over 2008 wordt geen dividend uitgekeerd. Bovenvermelde maatregelen komen overeen met onze verwachtingen en Heijmans versterkt hiermee zijn positie op de lange termijn.

De rating van Theodoor Gilissen Bankiers is Hold in afwachting van de ontwikkelingen van de claimemissie. De boekwaarde per aandeel eind 2008 komt uit op Eur 15,00 en zal na emissie uitkomen op ongeveer Eur 9,50 per aandeel.

De buitenlandse activiteiten zullen worden verkocht (behalve infra in België). Het kapitaalbeslag zal worden teruggebracht door o.a. vermindering van de omvang in grondposities en verdere interne organisatorische maatregelen ter vermindering van de kostenstructuur. Er komt een aandelen claimemissie voor een bedrag van Eur 100 mln gegarandeerd door een bankenconsortium. Hierdoor verdubbelt het uitstaande aantal aandelen ongeveer. Met de opbrengst van de claimemissie wordt de uitstaande $125 mln lening teruggekocht. De voorwaarden van de bancaire faciliteiten van Eur 400 mln worden aangescherpt. Met de afgesproken financiering heeft het bedrijf naar de mening van Theodoor Gilissen Bankiers voldoende ruimte voor de toekomst gezien de huidige nettofinancieringspositie van Eur 331 mln en de verwachte verkoopopbrengsten. De resultaten over 2008 geven een nettoverlies van Eur 34 mln, per aandeel Eur 1,41, grotendeels voortkomend uit voorzieningen en afboekingen. Het resultaat vastgoed bedroeg Eur 52 mln, waarbij het tweede halfjaar uitkwam op Eur20 mln, fors lager door de stagnatie in 4kw08.Het resultaat bouw bedroeg Eur 54 mln verlies, grotendeels door verliezen op oudere grote werken. In infra kwam het jaarresultaat uit op een verlies van Eur 1 mln, waarbij het tweede halfjaar een duidelijke verbetering te zien gaf na Eur 12 mln verlies in het eerste halfjaar. Het verlies in België van Eur 29 mln is grotendeels toe te schrijven aan afboekingen op bouw- en vastgoedactiviteiten. Engeland en Duitsland boekten een operationele winst van Eur 13 mln resp. Eur 14 mln. De ontwikkeling van de grondstof- en onderaannemingskosten in Nederland is positief. Over 2008 wordt geen dividend uitgekeerd. Bovenvermelde maatregelen komen overeen met onze verwachtingen en Heijmans versterkt hiermee zijn positie op de lange termijn. De rating van Theodoor Gilissen Bankiers is Hold in afwachting van de ontwikkelingen van de claimemissie. De boekwaarde per aandeel eind 2008 komt uit op Eur 15,00 en zal na emissie uitkomen op ongeveer Eur 9,50 per aandeel.