In de komende maanden zullen verschillende huishoudens hun beschikbaar inkomen, door het automatisch indexeringsmechanisme, zien stijgen. Dit zorgt er enerzijds voor dat de gemiddelde koopkracht van onze Belgische gezinnen enigszins gevrijwaard blijft.

Anderzijds zal de indexatie, in combinatie met het feit dat de Groep Colruyt opnieuw 3000 arbeidsplaatsen zal invullen, doorwegen op onze kostenstructuur.

In deze context verwacht het bedrijf voor het boekjaar 2010/2011 een geconsolideerde nettowinst (aandeel van de groep) van 346 miljoen EUR tegenover 329 miljoen EUR voor het afgesloten boekjaar.

Dit vooruitzicht zal geactualiseerd worden bij de publicatie van de halfjaarresultaten eind november 2010. In het najaar van 2010 zal het het merendeel van ons Belgisch vastgoed centraliseren in één enkele werkmaatschappij.

Naast een daling van de werkingskosten zal deze operatie toelaten om het onroerend patrimonium van de groep op een transparante en efficiënte manier te beheren en duurzaam te verankeren.

In de komende maanden zullen verschillende huishoudens hun beschikbaar inkomen, door het automatisch indexeringsmechanisme, zien stijgen. Dit zorgt er enerzijds voor dat de gemiddelde koopkracht van onze Belgische gezinnen enigszins gevrijwaard blijft. Anderzijds zal de indexatie, in combinatie met het feit dat de Groep Colruyt opnieuw 3000 arbeidsplaatsen zal invullen, doorwegen op onze kostenstructuur. In deze context verwacht het bedrijf voor het boekjaar 2010/2011 een geconsolideerde nettowinst (aandeel van de groep) van 346 miljoen EUR tegenover 329 miljoen EUR voor het afgesloten boekjaar. Dit vooruitzicht zal geactualiseerd worden bij de publicatie van de halfjaarresultaten eind november 2010. In het najaar van 2010 zal het het merendeel van ons Belgisch vastgoed centraliseren in één enkele werkmaatschappij. Naast een daling van de werkingskosten zal deze operatie toelaten om het onroerend patrimonium van de groep op een transparante en efficiënte manier te beheren en duurzaam te verankeren.