Gezien de wat zwakkere economische cijfers, zoals de inkoopmanagersindex in Europa, kan de ECB volgens Theodoor Gilissen Bankiers de schattingen iets naar beneden bijstellen voor dit jaar (van de range -0,4% - 1%).

De inflatieverwachtingen, die nu in de range 1,5% - 2% vallen, zijn van belang voor mogelijk verdere renteverlagingen in de loop van het jaar.

Als de ECB verwacht dat de inflatie op een relatief hoog niveau blijft dan geeft dit minder ruimte om de rente te verlagen. In januari bedroeg de eurozone inflatie 2,6%.

Gezien de wat zwakkere economische cijfers, zoals de inkoopmanagersindex in Europa, kan de ECB volgens Theodoor Gilissen Bankiers de schattingen iets naar beneden bijstellen voor dit jaar (van de range -0,4% - 1%). De inflatieverwachtingen, die nu in de range 1,5% - 2% vallen, zijn van belang voor mogelijk verdere renteverlagingen in de loop van het jaar. Als de ECB verwacht dat de inflatie op een relatief hoog niveau blijft dan geeft dit minder ruimte om de rente te verlagen. In januari bedroeg de eurozone inflatie 2,6%.