Steeds meer economen trekken echter de economische relevantie van de Baltic Dry Index in twijfel. De index vertelt ons namelijk niets over de situatie waarin de wereldeconomie zich bevindt, hij weerspiegelt alleen de evolutie van de vervoerprijzen overzee.

Eigenlijk leert de Baltic Dry Index ons alleen iets over de verhouding tussen het aanbod aan vrachtruimte en de spot vraag naar grondstoffen. Kleine schommelingen tussen vraag en aanbod kunnen leiden tot relatief grote schommelingen in de stand van de index. De Baltic Dry Index kan bijvoorbeeld sterk stijgen wanneer er toevallig op een bepaald moment toevallig te weinig schepen beschikbaar zijn.

Steeds meer economen trekken echter de economische relevantie van de Baltic Dry Index in twijfel. De index vertelt ons namelijk niets over de situatie waarin de wereldeconomie zich bevindt, hij weerspiegelt alleen de evolutie van de vervoerprijzen overzee. Eigenlijk leert de Baltic Dry Index ons alleen iets over de verhouding tussen het aanbod aan vrachtruimte en de spot vraag naar grondstoffen. Kleine schommelingen tussen vraag en aanbod kunnen leiden tot relatief grote schommelingen in de stand van de index. De Baltic Dry Index kan bijvoorbeeld sterk stijgen wanneer er toevallig op een bepaald moment toevallig te weinig schepen beschikbaar zijn.