Immers het land groeit en op een gegeven moment zal de prijs wel gaan stijgen. De voorraden in de opslagruimtes liepen fors op. Het vorige week omschreven faillissement van Chaorisolar was een reden voor partijen die geld hadden uitgeleend om een deel van de lening terug te eisen.

De enige manier om snel het risico af te dekken was door "short" te gaan via de termijnmarkten. In principe verkoopt men via deze financiële instrumenten de voorraad koper die men in het opslagruimte heeft. En zoals gesteld de kopermarkt is een kleine dus paniekaanbod zorgt voor een forse daling.

Die daling zorgt er weer voor dat meer verkocht wordt om nog een beetje aan de financiële verplichtingen te kunnen voldoen.

Gezien het feit dat dit soort markten zo kunnen worden beïnvloed lijkt het toekennen van koper als een economische indicator wat overdreven. Veel meer van waarde is de ontwikkeling van bedrijven. En daar klinkt meer optimisme.

Immers het land groeit en op een gegeven moment zal de prijs wel gaan stijgen. De voorraden in de opslagruimtes liepen fors op. Het vorige week omschreven faillissement van Chaorisolar was een reden voor partijen die geld hadden uitgeleend om een deel van de lening terug te eisen. De enige manier om snel het risico af te dekken was door "short" te gaan via de termijnmarkten. In principe verkoopt men via deze financiële instrumenten de voorraad koper die men in het opslagruimte heeft. En zoals gesteld de kopermarkt is een kleine dus paniekaanbod zorgt voor een forse daling. Die daling zorgt er weer voor dat meer verkocht wordt om nog een beetje aan de financiële verplichtingen te kunnen voldoen. Gezien het feit dat dit soort markten zo kunnen worden beïnvloed lijkt het toekennen van koper als een economische indicator wat overdreven. Veel meer van waarde is de ontwikkeling van bedrijven. En daar klinkt meer optimisme.