"Life is a gamble, at terrible odds -- if it was a bet, you wouldn't take it". Met deze uitspraak van Tom Stoppard kan de situatie op de goudmarkt in enkele woorden samengevat worden. Hebben de goudkevers gespeeld en verloren? Het is nog te vroeg om deze conclusie te trekken, maar het wordt toch wel spannend.

Eigenlijk werd de hoop van de goudkevers, waaronder dus ook de hyperinflationisten, doorkruist door de uitspraak van FED-voorzitter Janet Yellen dat een Amerikaanse renteverhoging dichterbij is dan tot dusver werd verwacht. De stijgingskansen voor het goud worden afgetopt wanneer de rente daadwerkelijk zal verhoogd worden.

"Life is a gamble, at terrible odds -- if it was a bet, you wouldn't take it". Met deze uitspraak van Tom Stoppard kan de situatie op de goudmarkt in enkele woorden samengevat worden. Hebben de goudkevers gespeeld en verloren? Het is nog te vroeg om deze conclusie te trekken, maar het wordt toch wel spannend. Eigenlijk werd de hoop van de goudkevers, waaronder dus ook de hyperinflationisten, doorkruist door de uitspraak van FED-voorzitter Janet Yellen dat een Amerikaanse renteverhoging dichterbij is dan tot dusver werd verwacht. De stijgingskansen voor het goud worden afgetopt wanneer de rente daadwerkelijk zal verhoogd worden.